Almviks IF bildades 1933 och ett par år senare fanns det ett intresse att anlägga en fotbollsplan efter att ha hållit till på ängar och i hagar.

Föreningen tog kontakt med Blekhems gårdskontor för att få disponera ett område vid Skogstorpet som ansågs vara lämpligt som fotbollsplan. Inspektor Jansen kunde inte lova något utan grevinnan Nordenfalk uppvaktades och gav sitt löfte om inte familjen Karlsson som bodde i Skogstorpet stördes.

Ena målet var framför familjen Karlssons köksfönster och därför sattes ett skyddsnät upp. Trots alla försiktighetsåtgärder hamnade bollen olyckligtvis på köksbordet.

Artikelbild

| Kiosken och anslagstavlan finns kvar.

I slutet av 1950-talet fick föreningen tillgång till en egen klubbstuga, Skogstorpet. Det var baron Nordenfalk som upplät huset till idrottsföreningen.

Fotbollslaget höll hela tiden till i de lägre serierna med en andra plats och tredje plats i division 6 som bästa notering.

Inför säsongen 2001 inledde Almviks IF ett samarbete med Västerviks AIS när det gäller fotbollslaget. Anledningen var spelarbrist hos båda klubbarna.

Det samarbetet höll fram till 2003 då fotbollsverksamheten lades ner på grund spelarbrist.

Artikelbild

| Klubbstugan vid Malmavallen

Föreningen drivs vidare med gymnastik och badminton på programmet bland annat, men 2012 lades föreningen ner. Ett år innan den skulle ha fyllt 80 år.

Spåren av Malmavallen är att klubbstugan, kiosken och några bänkar finns kvar. Av den tidigare fotbollsplanen märks ingenting, utan den är helt igenvuxen.

Artikelbild

| Almviks IF och Västerviks AIS är ett minne blott.

Uppgifterna är hämtade från Törnsfalls Hembygdsförening som skriver som föreningen samt VT:s arkiv.

 

Artikelbild

| Bänkarna finns kvar vid Malmavallen.