Gymnastik Höga Kusten GK utesluts som medlem i Svenska gymnastikförbundet. Anledningen är att en tränare "efter en längre tids utredning har ansetts olämplig i sitt ledaruppdrag", skriver förbundet i ett pressmeddelande.

"Det är ett tråkigt beslut vi har behövt fatta i dag att utesluta en medlemsförening, men samtidigt ett viktigt ställningstagande. Genom beslutet visar vi att Gymnastikförbundet sätter barn och ungas trygghet i första rummet och inte tolererar ledarskap där aktiva far illa", säger förbundsordföranden Anna Iwarsson i pressmeddelandet.

Det är första gången som en förening utesluts på grund av olämpligt ledarskap.

I januari i år fick Höga Kusten en rekommendation av förbundet att inte anlita tränaren, men klubben valde att inte följa rådet varför klubben nu utesluts.

Beslutet kan överklagas till Riksidrottsnämnden.