Kenneth Söderberg, räddningschef i beredskap, säger att man utgår från flera olika parametrar innan ett förbud införs.

– Värdena är inte så extrema så vi behöver inskränka folks frihet. I dagsläget finns inte grund till ett eldningsförbud, säger han.

Spridningsrisken är lägre men antändningsrisken är fortsatt stor.

Artikelbild

| Eldningsförbudet är upphävt men det är fortsatt mycket torrt.

– Det är jättetorrt i markerna så man ska vara väldigt försiktig och följa prognoserna. Släckningsutrustning bör alltid finnas. Den riktiga sommaren verkar börja nu, säger han.

Räddningstjänsten har i dagsläget en grundbemanning men Söderberg påpekar att man alltid är på tå inför vad som kan komma att ske och att man alltid har en beredskap.

– Vi har kontakt med andra kommuner och län om vi får en längre insats.

Finns helikoptrar tillgängliga?

– Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har helikoptrar utplacerade i landet och de flyttas beroende på brandriskvärden.

Hittills i år har Vimmerbytrakten haft väldigt få bränder i terräng.

– Som tur är, säger han och påpekar att man även förskonats från åskbränder.

– Vi har haft en till två insatser som orsakats av blixtnedslag.

Han hyllar en lyhörd allmänhet och påpekar att man har extrem hjälp av brandflyget som flyger en eller två gånger varje dag.

Förra sommaren var personalsituationen tuff.

– Förra året gick hela landets räddningstjänst på knäna. Vimmerby gjorde det på grund av att vi inte hade grundbemanning. Anställda ställde upp och avbröt ledighet. I år får personalen semester och jag hoppas verkligen de njuter, säger Kenneth Söderberg.