Västerviks konstförening har nästan gett upp.

– Medlemmarna känner uppgivenhet och sorg över att det inte finns någon bra konsthall i Västervik, säger konstföreningens ordförande Lars Sköldstam.

Omständigheterna gör att föreningen nu söker efter en egen lokal.

– Det måste till en tillfällig lösning. Vi skulle vilja hyra en central lokal med skyltfönster, där det går att anordna kreativa aktiviteter mellan utställningarna.

Föreningen hoppas på finansieringshjälp från kommunens kulturenhet och Sparbanksstiftelsen.

– Som motprestation måste vi presentera en realistisk verksamhetsplan och visa att projektet gagnar staden. Vi måste hålla öppet några timmar varje dag. För att göra det möjligt vill vi gärna samarbeta med andra föreningar och även enskilda kulturutövare.

Föreningen vill skapa fler aktiviteter för Västerviks medborgare.

– Vi vill inte bara rikta oss till etablerade konstnärer, även de som målar hemma ska våga visa vad de gör. Vi hoppas också på att nå ungdomarna.

Konstföreningen har börjat kontakta Västerviks kommunpolitiker.

– Jag har redan träffat miljöpartisten Anna Bodjo och Harald Hjalmarsson har hört av sig och vill ses.

Konstföreningen har under många års tid hyrt in sig på olika ställen och frånvaron av en egen lokal tar på krafterna.

I augusti 2008 stängde föreningen sitt eget galleri på Storgatan 31. 2012 slog konsthallen i Bryggaren upp portarna. På senare tid har föreningen hyrt Wimmerströmska galleriet.

– Wimmerströmska är tyvärr riktigt kallt och dragigt. Det ligger dessutom lite avskilt, säger Lars Sköldstam.

Konsthallen är inte heller ett riktigt bra alternativ.

– Bostadsbolaget säger att det är billigt, men i vårt perspektiv är det dyrt att hyra konsthallen. Dessutom får vi betala en provision på tio procent för såld konst och det är helt makalöst. Det här skapar stor irritation.

Enligt Akko Karlsson, verksamhetschef på Västerviks teater och konferens, är provisionen skälig.

– Det är ett sätt att dela på risken. Hyran är väldigt låg och provisionen i andra städer kan vara 30 till 60 procent på såld konst. Hyresgästen betalar grundhyra och sedan provision som en del av hyran. Det har varit ett framgångsrikt koncept, säger hon.

Konstföreningen fyller 75 år nästa år.

– Det är läge att man uppmärksammar det arbete som vi har gjort under de här åren, säger Lars Sköldstam.