– Det är ett glädjande besked. Västerviks kommun är i särklass bäst i Kalmar län. Totalt fann vi 18 aktiva revir, varav 14 genomgick lyckade häckningar och 30 ungar, säger Larsgunnar Nilsson från Tjust Fågelklubb. Han har tillsammans med Kent Gullquist varit ansvarig för årets berguvsinventering i kommunen. I uppdraget kontrollerade de mer än 30 berg då det är där fågeln sätter sina bo.

Under en sexårsperiod har de följt fortplantningen av fågeln och kunde med årets siffror konstatera ett positivt resultat. Mängden berguvar har under åren varierat häftigt. Förra året upptäcktes tio aktiva revir, en häckning och en fågelunge medan siffrorna, en minskning mot 2016 där man upptäckte 18 aktiva revir, 12 häckningar och 20 fågelungar.

– Främst beror det på födotillgången och vädret. Förra årets långa vinter försvårade för berguvarna att hitta föda. Då går oftast honorna inte till häckning.

Artikelbild

| Årets inventering av berguvar gav ett positivt resultat.

Men i år är sifforna alltså bättre. Enligt Larsgunnar Nilsson spelar Västerviks kommuns småskaliga jordbruk och geografiska läge en väsentlig roll. Skärgården möjliggör en stor födotillgång, varför ugglan får goda möjligheter för sitt fortbestånd. Hur framtiden ser ut för fågelarten är emellertid oviss.

– Förmodligen kommer vi inte ha samma resultat nästa år. Under 2000-talet tror man att antalet berguvar har halverats i Sverige, vilket är alarmerande, säger Larsgunnar Nilsson.