Redan 2013 började planeringsarbetet med att snygga upp och göra Slottsholmen mer tillgänglig för besökare. Nu är arbetet i princip färdigt och på tisdag försvinner byggstaketen.

– Vi har hållit på i många år nu. Syftet har alltid varit att gestalta historien och vi visste hur vi ville ha det. Vi ville matcha det nyaste bygget (Slottsholmen) med det äldsta (Slottsruinen), säger Ulla-Britta Stävmark Andersson.

Byggnationen har pågått i etapper. 2017 byggdes promenaddäcket och ett år senare förskönades området kring Myntbryggan. I höstas sattes det sista projektet i gång – parken vid Slottsruinen.

Artikelbild

| Längs hela parken gömmer sig skyltar med historiska inslag. Med hjälp av en QR-kod kan besökarna läsa vidare. Lotta Björn har stått för illustrationen och Veronica Palm för texten.

– Vi ville framhäva ruinen och öka tillgängligheten. När all växtlighet försvann så flöt stadskärnan och ruinen ihop på ett fint sätt, säger Sofia Hjertqvist, landskapsarkitekt på Västerviks kommun.

Parken har fått nya gräsmattor och en ramp gör det möjligt för alla att ta sig in i ruinen. Nya blommor är på plats och i parken finns skyltar som berättar om historiska händelser.

Hårt väder har gjort att Västerviks äldsta byggnad tagit en del stryk genom åren. Till hösten planerar man att lappa och laga ruinen samt installera belysning för att få byggnaden att skina.

– Jag tycker att det blev väldigt fint, avslutar Ulla-Britta Stävmark Andersson.