Man har kommit så långt i planerna att stiftelsen med hjälp av en konsult tagit fram en skiss på hur ett sådant bad kan komma att se ut. Carl-Magnus Mårheden är verkställande tjänsteman på stiftelsen:

– Man kan se vårt initiativ som en idé för hur det skulle kunna se ut i framtiden vid huset. Vi vill medverka till att göra något bra för alla kommuninvånare och är beredda att satsa, säger han.

Han beskriver förslaget, som nu skickats in till kommunen, som ett försök till att få igång en process för att komma framåt i arbetet.

Artikelbild

| Skissen är ett förslag och visar hur det skulle kunna se ut vid badet. Den stora gråa massan än det gamla varmbadhuset.

– Det vi vill se är en strukturerad plan och process för hur man ska gå vidare. Som det är nu är området undantaget, vi märker att det står still i planerna. Det här är en trevlig plats som vi vill vara med och förädla, säger han.

Han säger också att det finns mycket att ta hänsyn till i arbetet. Först ska man titta på hela sträckan, från Lögarberget in mot centrum.

– Man skulle behöva ta fram en detaljplan för området för att kunna få till en sådan här förändring. Idén har vi haft länge och vi är beredda att ta hela investeringskostnaden om det här skulle bli aktuellt.

I den första skissen ser man promenadstråk och uteservering bakom huset, brygga med bassänger, omklädningsrum, solstolar, hopptorn och klätterväggar, barnpooler och glasskiosk.

Skulle bassängerna vara uppvärmda?

– Vi utesluter inte uppvärmning men har inte tittat på de tekniska detaljerna.

Hur mycket kan ni tänka er att satsa?

– Vi har inte satt en fast summa på det.