Det är debattören Inger Wiman som fått fram en av fakturorna. I somras berättade vi om att hon velat ha ut mejl från kommunen som skickats mellan politikern Harald Hjalmarsson och en PR-konsult.

Till VT uppgav Hjalmarsson då att mejlen till stor del var av privat natur. Konsulten, Peter Månsson, var en privat bekant som han ibland använde som bollplank. De kunde diskutera politik i stort, men också aktuella frågor som rör Västervik.

Månsson är tidigare konsult på den välkända PR-byrån Hallvarsson & Halvarsson. Även om Peter Månsson sedan många år är bosatt i Stockholm har han band till Västerviks kommun. Hans pappa var den legendariske kommunkamreren Karl-Erik Månsson i Gamleby. Peter Månsson satt under elva år i Västervik Framåts styrelse.

Artikelbild

| Både under Tomas Kronståhls och Harald Hjalmarssons ledning har kommunen använt sig av lobbyister för trycka på om infrastrukturinvesteringar.

Hjalmarsson beskrev i en intervju med oss i somras mejlväxlingen som informell – han sade att vad han visste hade Peter Månsson inte haft några formella konsultuppdrag åt Västerviks kommun. Det finns dock en faktura från byrån Hallvarsson & Halvarsson där Månsson står som byråns referens.

2013 anlitade kommunen byrån för ett uppdrag som rörde Gotlandstrafiken. Kommunen fakturerades 77 404 kronor exklusive moms. Detta var innan dagens trafik med Destination Gotland, och innan Gotlandsbåten AB gjorde sitt försök. Staten var i färd att handla upp trafik mellan Gotland och fastlandet.

Enligt fakturan hjälpte Hallvarsson & Halvarsson till med att bevaka Västerviks intressen. Det handlade om att göra research inför debattartiklar, komma med en ”second opinion” på Trafikverkets utredning, hjälpa till med myndighetskontakter och en bättre webbnärvaro för ”färjetrafik Västervik-Gotland”.

Harald Hjalmarsson säger att han inte har något minne av att Månsson varit inne som konsult åt kommunen, men hänvisar till att Månsson varit engagerad i frågor som rör kommunen via Västervik Framåt.

Som kommunens referens på fakturan står tidigare kommundirektören Carl-Magnus Mårheden.

– Det är inte ovanligt att tjänstemän, till exempel på samhällsbyggnadsenheten, anlitar konsulter i olika frågor utan politikernas vetskap, säger Harald Hjalmarsson.

Carl-Magnus Mårheden jobbar i dag inte kvar på Västerviks kommun. Han säger till oss att han inte minns detaljerna kring uppdraget. Däremot det övergripande syftet.

– Vi ville att upphandlingsunderlaget skulle skrivas på ett sådant sätt att även Västervik kunde komma i fråga för Gotlandstrafik.

Enligt honom var det inte avgörande att det var just Peter Månsson som skulle göra arbetet.

– Han kanske var projektansvarig, men vi valde Hallvarsson & Halvarsson för att det var en byrå som hade kontakter in i både den dåvarande borgerliga regeringen, och hos socialdemokraterna. Det var deras nätverk vi ville ha.

Peter Månsson, vill inte gå in i detaljer i uppdraget av lojalitet till byrån och kunden, men ger en liknande bild. Han är i dag pensionär, men när han arbetade på Hallvarsson och Halvarsson arbetade han främst med finansiell information. Byrån har en avdelning för public affairs, inriktad mot politik och offentlig sektor. Istället verkar han ha fungerat som en förmedlare av uppdraget.

– Jag såg via mitt engagemang i Västervik Framåt att det här var en fråga där vi kunde hjälpa till.

Gotlandstrafiken är inte det enda fallet där kommunen anlitat en konsult för att påverka myndigheter och opinionen. Ett färskt, pågående exempel är Södra infarten. Kommunen vill få till stånd en statlig medfinansiering. Den ansvariga myndigheten Trafikverket har hittills ansett att infarten till Västervik i första hand är ett kommunalt projekt.

För ett år sedan berättade kommunledningen att den skulle ta hjälp av förre regiondirektören Håkan Brynielsson i arbetet med att söka finansiering. Under året som gått har han fakturerat kommunen på sammanlagt 115 200 kronor för 128 timmars arbete, och tre resor tur/retur mellan Kalmar och Västervik.

– Han har hjälpt oss att få till stånd ett möte med infrastrukturministern och två möten med trafikverket, säger Tomas Kronståhl, tidigare ordförande i kommunstyrelsen.

Kronståhl är mycket nöjd med Brynielssons arbete. Han beskriver konsulten som oerhört effektiv.

Har han varit värd pengarna?

– Det vet vi ju inte än. Arbetet är inte avslutat, säger Tomas Kronståhl.

Hade inte kommunen själv kunnat få till ett möte med infrastrukturministern?

– Jo, det är möjligt, men Håkan Brynielsson har andra ingångar. Han har gått via statsrådsberedningen. Tillsammans med tjänstemän där har han förberett mötet så att det verkligen blev effektivt.