– Speciellt efter den här veckan, säger han, och syftar på talen i Almedalen, borde det stå klart att välfärden står inför stora utmaningar. Alla, till och med socialdemokraternas egna ministrar, säger att dagens finansiering av välfärden inte kommer att räcka till.

Därför tycker han att Moderaternas yrkande som kräver att man skjuter på budgetbeslutet till oktober borde ha fått en bättre behandling.

– Man nonchalerade vår återremiss helt. Jag har inte varit med om det tidigare – det är både odemokratiskt och oansvarigt.

Hjalmarsson menar att kommunen behöver se över kostnaderna, annars väntar skattehöjningar och avgiftshöjningar runt hörnet. Han hänvisar till två rapporter från organisationen SKL och revisionsbyrån Ernst and Young om kommunens utveckling de närmaste åren.

– Båda pekar på att det kommer att bli sämre på grund av sviktande skatteintäkter och demografiska orsaker.

De rödgröna menar å sin sida att de tar situationen på allvar. Conny Tyrberg (C) säger att utöver rapporterna från SKL och EY, så har man byggt sin budget på tjänstemännens analyser av läget.

– Vi har en bra styrmodell med täta ekonomiska uppföljningar.

– Till skillnad från många andra kommuner så har vi inga underskott från tidigare år som måste hämtas in, säger Dan Nilsson.

De säger att i budgetbeslutet ligger ett uppdrag om att utreda kommunens förutsättningar på längre sikt.

– Ska man spara så mycket som Moderaterna talar om så är ett beslut i oktober väldigt kort tid, och det skulle inte gå att spara utan att det drabbar verksamheten, säger Anna Bodjo (MP).