– I bägge fallen hade våra så kallade sållningsinstrument ute på vägen visat på en misstänkt hög alkoholhalt i blodet hos förarna, varför de togs med för ytterligare blodprovstagning.

– I båda fallen visade dock kort därefter våra bevisinstrument inne på polisstationen att personernas alkoholhalt i blodet låg under rattfyllerigränsen på 0,2 promille, säger Ulf Gollungberg vid Västervikspolisen. Det är detta bevisinstrument som gäller.

Han medger att det kan innebära en olägenhet att bli medtagen in till polisstationen för blodprovstagning, men rekommenderar samtidigt alla förare att helt undvika alkohol i samband med körning för att slippa riskera att utsättas för denna olägenhet.