– Men i nuläget, och under 14 dagar framåt, är det konkursförvaltaren som driver verksamheten vidare med befintlig personal, förklarar han.

Lindögården är det enda – och möjligen det sista – äldreboendet i kommunen som drivs i privat regi.

Enligt Jörgen Olsson undersöker nu konkursförvaltaren Elisabeth Gustafsson Lövgren om det finns andra privata intressenter som är beredda att ta över verksamheten.

Artikelbild

| I månadsskiftet augusti/september 2018 tog Attendo ner sin skylt och Polstjärnan i Sverige AB tog över driften av Lindögården. Nu har Polstjärnan gått i konkurs, knappt ett år efter övertagandet.

– Annars är vi självklart beredda på att göra det. Det måste vi vara. Någon risk för nedläggning föreligger inte.

Enligt Jörgen Olsson har kommunen inte haft kännedom om vad som var å färde, det vill säga att en konkurs var nära förestående. Man blev tagen på sängen.

– Det här är en ovan situation. Nu förbereder vi oss på att ta över om det skulle landa där.

Jörgen Olsson är noga med att understryka att de boende på Lindögården inte att ska drabbas negativt av det som händer.

– Verksamheten bedrivs som vanligt och de kommer inte märka någon skillnad, oavsett om det blir kommunen eller någon annan, privat aktör, som tar över, säger Jörgen Olsson.

– Det kan jag lugna både de boende och deras anhöriga med.

Under andra halvan av 2018 övertog Polstjärnan tre äldreboenden i Sverige, varav Lindögården var ett. Torsdagen den 13 juni försattes företaget i konkurs, ett beslut som meddelades i Linköpings tingsrätt.

Vi har vid upprepade tillfällen sökt ansvarig chef för affärsområdet omsorg på Polstjärnan i Sverige AB men hon har inte gått att nå.

Sent på måndagseftermiddagen når vi slutligen konkursförvaltaren Elisabeth Gustafsson Lövgren som svarar att hon inte avser uttala sig om konkursen överhuvudtaget.