I höstas införde Västerviks Bostads AB policyn Huskurage, som alltså är en uppmaning till bolagets hyresgäster att bry sig om varandra och våga ingripa om man misstänker missförhållanden.

Det började med att Harald Hjalmarsson väckte en motion, för Moderaternas fullmäktigegrupps räkning, om införande av Huskurage. Det var våren 2017.

Motionären ville att kommunen skulle ta initiativ till att Huskurage fick spridning i syfte att minska våldet och öka tryggheten i hemmen.

Från Bostadsbolagets sida tyckte man att idén var god och efter att motionen fått bifall i kommunfullmäktige började man att sprida information om den nya policyn bland fastighetsskötare och hyresgäster.

Bland annat genom anslag i trapphusen med upplysningar om vad "huskurage"-principen går ut på samt handfasta råd kring hur man kan och bör agera om man misstänker att någon far illa:

"Ring på hos grannen du är orolig för. Våga fråga hur det är. Ta gärna hjälp av andra grannar eller våra fastighetsskötare. Kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation".

Även i Mönsterås kommun har Huskurage varit uppe på tapeten efter att ett medborgarförslag inkom till kommunen.

Men tvärtemot Västervik valde Mönsterås kommun och Mönsterås Bostäder att säga nej till förslaget.

Detta efter att ha varit i kontakt med den lokala polisen, med VD-gruppen för kommunägda bostäder i Kalmar län och med Gotlandshems trygghetssamordnare. Samtliga har avrått från att införa Huskurage, uppger Barometern OT.

Enligt polisen är nämligen den vådligaste situationen just när du knackar på dörren under ett pågående bråk, och polisen rekommenderar därför att istället ringa 112, förklarade kommunchefen Fredrik Johansson i ett yttrande som antagits av kommunledningen.

Thomas Carlsson, bosocial samordnare, som arbetar med trygghetsfrågor på Västerviks Bostads AB har svårt att förstå det resonemanget.

Carlsson, som själv arbetat som polis, menar att policyn ju bara är en uppmaning till att man ska våga bry sig om varandra och som medmänniska försöka hjälpa om man kan.

– Om man upplever situationen som hotfull ska man naturligtvis ringa polisen, det handlar inte om att spela hjälte. Men det kan dröja en stund innan polisen är på plats, och bara genom att knacka på, om man hör bråk och tumult, så kan man avbryta det som pågår. Och om man känner sig osäker kan man knacka på hos fler grannar och ta hjälp av varandra.

Lisa Koblanck, kommunpolis i Västervik, tycker liksom Thomas Carlsson att "Huskurage"-policyn bara är av godo.

– Vi diskuterade med kommunen inför införandet och polisen pratar även om huskurage i samband med grannsamverkan.

Så ni ser ingen förhöjd risk med att knacka på vid ett pågående tumult?

– Vi tror tvärtom att det kan minska antalet brott i hemmet när gärningsmannen vet att det finns grannar som kommer att ringa på om de hör bråk, allt för att minska våld i nära relationer.

Men att ingripa är inget tvång, poängterar hon.

– Vi går ut med att om man uppfattar brott i hemmet så kan man, om man själv anser sig vara förmögen till det, ringa på och då gärna tillsammans med ytterligare någon person. Om man tycker att det är läskigt och känner sig rädd ska man ringa polisen, säger Koblanck.

Bakom begreppet och idén finns en ideell förening med samma namn, Huskurage, "med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera" (huskurage.se).