Det gamla köket står tomt. Gertrudsgårdens mat får för närvarande sin mat från köket på äldreboendet Nätet. Enligt uppgift är de tomma lokalerna på Gertrudsgården för små för att byggas om till ett modernt tillagningskök. Därför väljer man istället att bygga om utrymmet till tre lägenheter på vardera runt 30 kvadratmeter. De kommer att ha pentry och toalett.

Behovet av platser på särskilda boenden väntas bli stor framöver. Att kunna öka antalet platser på ett redan befintligt boende är en god affär för kommunen.

 – I det här fallet kan vi utnyttja de gemensamhets- och personalutrymmen som redan finns på Gerturdsgården, säger Jon Sjölander (M), andre vice ordförande i socialnämnden.