Precis som tidigare år hålls Fiskaretorget avstängt för biltrafik. Beslutet om avstängning av Fiskaretorget på sommaren tas numera av tjänstemännen, men politikerna i kommunstyrelsen hade det som ett informationsärende vid sitt senaste sammanträde.

– Det enda vi sa var att vi vill se en utvärdering av det här, sa kommunalrådet Dan Nilsson (S).

Inför beslutet hade näringsidkare och fastighetsägare tillfrågats om sina åsikter via en enkät. Över 40 procent ville utöka avstängningen från tre till fem veckor, och så blev alltså beslutet. Aktuella veckor är 28–32.

Flera av de tillfrågade ville ha ännu längre avstängning, vissa hela året. Endast ett fåtal ville ha öppet för biltrafik året om.