Södra infarten, resecentrum i Överum, utemiljöerna på Slottsholmen, cykelvägar, lekparker...

Hör du till dem som har svårt att få pengarna att räcka till i slutet av månaden? När det gäller investeringar så har kommunen det motsatta problemet: När året är slut har man inte hunnit göra av med pengarna.

Kommunens investeringsbudget för 2018 var lång. Totalt innehöll den 32 punkter. När året var slut hade flera av dem inte påbörjats. I andra fall hade man inte kommit så långt som man räknat med, och därmed inte förbrukat budgeten vid årets slut.

Ekonomichefen Christina Bäckström säger att det är ett problem att man inte hunnit med mer.

– Alla projekten är angelägna, annars hade de inte tagits med i budgeten. Däremot är det inte så att det uppstår samhällsfara på grund av investeringar som inte hunnits med, säger Christina Bäckström.

Förklaringarna till att man inte kommit längre varierar.

– I vissa fall, som en ny bokbuss, har vi gjort en beställning men det är leveranstid, säger Christina Bäckström.

I andra fall bygger investeringarna på att man har en samarbetspartner. Under 2018 fanns det till exempel pengar avsatta för arbetet kring det flytande bostadsområdet vid Ballastudden. Det är först nu i början av 2019 som kommunen och entreprenören Aquavilla kommit överens om nya villkor för projektet.

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) säger att det finns projekt som är synd att de inte hunnits med.

– Det finns detaljplaner som behöver uppdateras till exempel.