Västervik miljö och energi skriver på sin hemsida att grävarbetet kommer att ske utanför Kafé Kannan med start under onsdagsmorgonen. Orsaken är att elledningsnätet behöver förstärkas och det är i nuläget oklart hur länge arbetet kommer att hålla på.