Det har varit den torraste sommaren på 250 år. Vattennivåerna i Västerviks vattentäkt Hjorten har varit låga och bevattningsförbud har gällt under hela sommaren och nu in på hösten. Man kunde tänka sig att den förr så hårt drabbade sjön Yxern skulle påverkas kraftigt. Men icke, säger Tino Åberg.

– I år har det sett bättre ut än på länge, berättar han.

Han var minst sagt aktiv under 2016 när vattennivåerna var kritiska och sjön var nära kollaps. Tino Åberg får nog ses som sjöns stora försvarare.

Artikelbild

Tino Åberg är hoppfull inför framtiden. Han säger att sjön sakta återhämtar sig. - Nu gäller det att få till en permanent vattendom, säger han.

– Jag ville skapa opinion om en ohållbar situation för sjön, och det kan man konstatera att jag lyckades med, säger han.

Han beskriver sommaren 2016.

– Det låg döda fiskar överallt och musslorna dog. Sjön var ett stenbrott och höll på att kollapsa.

Under 2017 kom den stora förändringen. Regleringsföretaget fick strypa utflödet i den damm som reglerar nivåerna i sjön. Det tack vare den deldom som kom från länsstyrelsen där man inte medgav det uttag som regleras av vattendomen, den dom man nu vill ändra för att garantera sjöns överlevnad.

– Det har gjort all skillnad för Yxern. Deldomen håller i tre år, så nu har vi ett par år på oss för att få till en vattendom som inte förstör sjön.

Samarbete pågår över kommungränserna för just den saken.

– Ett förslag är att byta ut dammen som reglerar flödet med en naturlig tröskel istället. Målet är att återställa sjön till naturlika förhållanden.

Är ditt arbete slut nu då?

– Nej, jag kommer att kämpa för sjön så länge jag lever.