I takt med att bebyggelsen norr om Västervik växer, så har trafiksituationen kring Slottsholmen hamnat i fokus. Många befarar att trafikleden kan bli en flaskhals när trafiken ökar. Dessutom har kommunen, och privata exploatörer investerat i allmänna ytor för fotgängare på "holmen", som gångstråk, soldäck och en uteservering.

Situationen har tidigare uppmärksammats av Vänsterpartiet som efterlyst en ny förbindelse till Norrlandet. Deras förslag har varit en bro. Nu kommer Sverigedemokraterna med ett annat förslag – en tunnel.

– Vi har diskuterat den här frågan de senaste månaderna, och kommit fram till att en tunnel är den mest kostnadseffektiva lösningen lösningen, säger Daniel Jonsson, fullmäktigeledamot för partiet.

Artikelbild

| Daniel Jonsson (SD).

Deras förslag är att man muddrar vid Stora strömmen, och bygger en sänktunnel som går i en rak sträcka från Strömsholmen till Slottsholmens ytterkant. Det betyder att bilarna inte skulle passera restaurang och bostadsbyggnaden, eller de efterföljande tvära kurvorna. Sträckan under vatten skulle bli ungefär 150 meter.

Sänktunnel innebär att man bygger betongmoduler på land som sänks ner. När tunneln är färdig pumpas vattnet ut ur tunneln.

Den som tittar på SD:s sträckning kan hur de nybygga trädäcken skulle påverkas om området blev en byggarbetsplats.

– Vårt förslag ligger kanske 20 år fram i tiden, om utvecklingen på Norrlandet fortsätter, säger Daniel Jonsson.

Han säger att det viktiga är att kommunen redan nu börjar utreda förutsättningarna för en tunnel, så att en lösning finns om man ser att den nuvarande trafikleden inte räcker till.