Vid fem tillfällen träffar eleverna forsknings- och utvecklingscoordinator Klara Björkum och forsknings- och utvecklingsstrateg Michaela Ericsson.

När vi hälsar på i klassrummet är det andra tillfället de möts. Och i dag är lektionstemat kunskap och hur kunskap sprider sig.

När Klara och Michaela frågar barnen om vilken kunskap de själva har som kanske inte deras föräldrar eller mor- och farföräldrar har åker många armar upp i luften.

Artikelbild

| Klara Björkum och Michaela Ericsson, från Campus Västervik, träffar eleverna på Marieborgsskolan vid fem tillfällen i vår.

"Fortnite", "Youtube", "teknik", "datorer", "engelska" och "geografi", blir några av svaren.

Michaela Ericsson och Klara Björkum är anställda av Västerviks kommun och arbetar med flera olika forskningsprojekt inom ramen för social hållbarhet, det vill säga utifrån den övergripande frågeställningen "hur når man social hållbarhet". Och allt som de gör har lokal förankring eller koppling. Det pågår parallella projekt inom såväl skolan som näringslivet och äldreomsorgen.

– I samarbete med flera högskolor och universitet arbetar vi med sammanlagt tio olika forskningsprojekt parallellt, berättar Michaela Ericsson.

Arbetet med fjärdeklassarna har inletts på initiativ av lärarna på skolan, berättar de.

Artikelbild

| Kunskap är uppenbarligen ett ämne som engarerar. Många av fjärdeklassarna hade tankar om ämnet som de ville dela med sig av.

– De jobbar med temat energi och miljö just nu och kom på att de skulle kunna ha nytta av oss, säger Klara Björkum.