Det är en bekant till familjen som kontaktar oss, och berättar om händelsen. Familjen hade slagit sig ner vid stranden för att bada när en man kommer fram:

– Det här är vår mark. Försvinn!

Det har gått en tid, att tipsaren kontaktar oss nu beror på att han säger att han sett hur en gammal brygga vid platsen byggts ut.

– När jag kontaktat lantmäteriet finns inga noteringar om servitut, eller att marken skulle vara privatägd. Allemansrätten måste gälla, säger vår tipsare.

 

Lars Kåremyr, kommunekolog, säger att allemansrätten gäller.

– Det finns några undantag på Gränsö. Det är när det är sjötomt. Du får inte gå in på någon annans tomt och bada.

Det finns det gott om gamla bryggor på Gränsö. De byggdes långt tillbaka i tiden, innan de nuvarande reglerna för strandskydd, och utnyttjas ofta de av närboende.

Allemansrätten ger dock allmänheten tillträde till bryggorna.

Får man bygga ut dem?

– Man får underhålla dem, men inte bygga ny brygga. På sikt vill kommunen att bryggorna ska försvinna, säger Lars Kåremyr.

 

Gränsen för underhåll går vid om man börjar byta ut de bärande konstruktionerna i bryggan. Då klassas det som en ny brygga.

–  Vi har sagt att bryggorna får stå kvar så länge de inte stör naturreservatet. Om någon kört bort allmänheten från en brygga så är det ett problem för naturreservatet.

Av och till har bryggor på Gränsö blivit en fråga för länsstyrelsen som har ansvaret för att se efter strandskyddet.

– Jag vet att det finns något aktuellt ärende nu. Som regel handlar det om att det byggts nya bryggor, säger Lars Kåremyr.