Personalbristen har blivit allt mer besvärande för regionen, och den politiska ledningen. Två områden som båda vållat svarta rubriker har sitt ursprung i rekryteringsproblem:

Sommarstängningen av onkologen i Västervik utlöstes av sjuksköterskebrist.

En bidragande orsak till det budgetunderskott man presenterade häromdagen beror på ökade kostnader för hyrpersonal.

När länsunionen, namnet på den styrande koalitionen bestående av S, C och L, presenterar sitt sexpunkterprogram konstaterar de att länet har utmaningar.

Det finns en kompetensbrist i vården i hela landet. Till det kommer att anställda är mer rörliga i dag, och lättare byter arbetsgivare.

Det höjer kraven på Region Kalmar län.

– Vi har lite kaxigt sagt att vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, säger Angelica Katsanidou (S), landstingsråd med ansvar för personalfrågor.

Inför budgeten 2021 ber man därför tjänstemännen att arbeta särskilt med sex områden:

Karriärmöjligheter för anställda ska utvecklas.

Yrkesrollerna ska gås igenom. "Jag tror att det kan höja arbetsglädjen om de anställda känner att deras kompetens används på bästa sätt", säger Christel Alvarsson (C), som själv arbetar på Västerviks sjukhus.

Finns det arbetsuppgifter som kan automatiseras eller digitaliseras?

Kan undersköterskornas yrkesutveckling stärkas?

Sjuksköterskestudenter vid Linnéuniversitetet ska få ett anställningslöfte.

Arbete i dygnet-runt-verksamhet behöver bli attraktivare.