– Det är en enorm process.

Så inleder gymnasiechefen Jörgen Jonsson vårt samtal efter hälsningsfraserna. Det är inte en överdrift. 24 000 kvadratmeter skola har blivit antingen helt ombyggd, renoverad eller tillbyggd. Mycket arbete återstår.

Jenny Gustavsson är intendent på skolan och uppskattar att cirka 30 000 kvadratmeter skola ska stå klar efter sommarlovet 2019.

Artikelbild

| Jörgen Jonsson och Jenny Gustavsson börjar verkligen se fram emot när allt är klart. - Det är nog en gång i yrkeslivet man får vara med om en sådan här satsning, säger Jörgen Jonsson.

– Jag börjar se ljuset i tunneln, säger hon.

Engagemanget märks, likaså stoltheten över den nya skolan.

– Jenny har varit jätteviktig för den här processen, hon har verkligen hållit ihop allt på ett föredömligt sätt, säger Jörgen Jonsson.

Ännu fattas innertak på många ställen, det målas, byggs och snyggas upp. Byggljudet är påtagligt i vissa delar. Helt oproblematiskt är det inte att hålla igång en verksamhet med 1 100 elever och 164 anställda, samtidigt som man bygger.

Artikelbild

| Gammalt har blivit nytt. På de här "hängplatserna" finns laddningsmöjligheter och ytor för umgänge. Träden har öven belysning.

– Det är klart att det blivit jobbigt ibland och att många påverkas. Jag får ta emot klagomål från både personal och elever. Men det går bra och de allra flesta har förståelse för att det nu är så här, säger Jörgen Jonsson.

– Vi har möten varje vecka där facket och byggledarna är med. Då får vi information om vad som kommer att ske och anpassar oss efter det, säger Jenny Gustavsson.

Artikelbild

| Säkerheten skärps med nytt skalskydd. Alla elever kommer att behöva id-kort för att vistas på skolan. Lärarna har passerkort till låsta dörrar.

"En skola för möten" har varit parollen för omdaningen. Överallt finns det nya grupprum och ytor som är multifunktionella. Bland annat används restaurangens stora öppna ytor till arbetsyta när lunchen dukas bort.

– Det som jag är så glad över är att vi nu blir EN skola. Förut har det varit uppdelat i A och B-hus, och det är inte bra. Nu kommer teknikhuset bli en naturlig del av skolan, vi bygger ihop allt till en enhet, säger Jörgen Jonsson

Artikelbild

| Allt är inte klart ännu men den nya huvudentrén mellan teknikhuset och A-huset kommer att binda ihop det båda byggnaderna till en.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har nya lokaler på skolan, likaså Komvux.

I klassrummen är det mer "organiskt". Borden går att forma och enkelt fälla upp så man frigör yta, borta är traditionell katederundervisning, själva katedrarna är utbytta mot ett högt bord där nästan endast dator får plats.

Artikelbild

| Laddmöjligheter måste det finnas gott om.

Mittskeppet i byggnaden öppnas upp. Man ska kunna gå nästan hela husets sträckning här, från ena änden till den andra. Ibland över en upphöjd gångbro. Mellan teknikhuset och A-huset kommer den nya huvudentrén att ligga när allt är klart.

– Det är en tydlig markering och inriktning det här tycker jag, att vi i Västervik är beredda att satsa på våra unga, säger Jörgen Jonsson.