De obevakade järnvägsövergångarna i Uknadalen, mellan Falerum och Edsbruk, har i flera år varit ett problem. På hösten 2012 kartlade Trafikverket 10 000 plankorsningar runtom i Sverige. Då var Kolsebro den som fick flest anmärkningar. Vid Finntorp, där gårdagens dödsolycka skedde, var det en olycka i februari 2015. Då var det en traktor som röjde snö och inte hann backa undan. Vid den olyckan var det ingen människa som skadades. Trafikverket och boende i området höll möte om övergångarna. Det ledde till att tre plankorsningar vid Svenserum, cirka en kilometer från gårdagens olycka, ersattes med en signalkorsning och bom hösten 2015. Boende i området har haft kontakt med Trafikverket, men inga åtgärder vid övriga övergångar ska ha kommit till stånd.