– Vi har fått till stånd en dialog där vi har fått lägga fram våra argument, och vi har fått träffa infrastrukturministern Tomas Eneroth.

Så summerar konsulten Håkan Brynielsson det gångna årets arbete med en södra infart från E22 till Västervik. Frågan har varit brännhet – flera partier lokalt har sagt nej till att bygga en infart om kommunen måste stå för hela kostnaden själv. Problemet är att Trafikverket ansett att infarten är en kommunal angelägenhet. Brynielsson beskriver sin uppgift som att få till stånd ett beslut, och en finansiering. Han betonar dock att infrastrukturprojekt är ett område med långa beslutstider och stenhård konkurrens om pengarna.

– Som exempel kan nämnas att 1960 stod investeringar och underhåll i infrastruktur för två procent av BNP i Sverige. 2000 hade den siffran sjunkit till 0,6 procent, säger Brynielsson.

I ett sådant läge menar Brynielsson att det är viktigt att arbeta för att projekt kommer upp på dagordningen, och att behoven blir kända.

Varför ska en kommun anlita en konsult för den här sortens arbete? Borde det inte ligga i både statens och kommunens intresse att själva se till att det finns en fungerande dialog?

Håkan Brynielsson bollar delvis tillbaka den frågan.

– Det är det egentligen kommunen som ska svara på, men lägger till:

– Man vill nyttja en person med kontakter och med erfarenhet av den här sortens frågor.

Utöver sitt arbete på regional nivå har Håkan Brynielsson på senare år bland annat haft uppdrag åt organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.