Berit Eriksson är medlem i den ideella föreningen Händelöps Damer som varje år anordnar Skärgårdsdagen vid Händelöp. Förberedelserna inför det årliga evenemanget är i full gång och Berit berättar att man strax ska börja bröa strömmingsburgarna. Det kommer att finnas olika typer av hantverk på plats, durspelare kommer att spela och det kommer även att finnas möjlighet till ponnyridning för de minsta. Egenproducerad grillkol kommer att säljas i år, vilket är en nyhet. Berit säger att det är en fin cykeltur ut till Händelöp och att många även tar båten dit.

– Alla tycker att det är kul. Det är bra för befolkningen och sammanhållningen här, säger Berit.