Redan i våras fattades beslutet att göra ett tillfälligt uppehåll. Programmet hade fem sökande, varav bara tre var behöriga.

Efter att ha utrett programutbudet på gymnasiet ytterligare så fattade nämnden beslutet att lägga ner utbildningen. Estetprogrammet var längre tillbaka mycket populärt, men söktrycket har minskat successivt.

– Det är en trend i hela landet, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunnar Jansson (S).

I beslutsunderlaget skriver gymnasiechefen Jörgen Jonsson att gymnasiet de senaste månaderna fått kritik för att det inte finns tillräckligt med platser på de högskoleförberedande programmen. Han skriver också att gymnasiet behöver satsa på yrkesprogrammen för att hjälpa till med kompetensförsörjningen i Sverige. Till det kommer att gymnasiets ekonomiska ramar minskat med en miljon kronor.

Enligt utredningen är det praktiskt svårt att lösa estetprogrammets fortlevnad genom att låta eleverna samläsa med andra program.

Det var ingen enig nämnd som fattade beslutet. Socialisterna och Sverigedemokraterna var emot. Moderaten Elin Landerdahl säger att inte var ett lätt beslut att fatta:

– Vi hade först tänkt att rösta på återremiss, men efter att ha hört genomgången ändrade vi oss. Vi måste ta ansvar. Alla beslut är inte roliga att fatta.