Det har lett till fler anställda, och som en följd behöver man nu förstärka ledningen. I en utredning skriver man att antalet barn i kommundelen väntas fortsätta öka, framförallt i Edsbruk. Till det kommer de långa geografiska avstånden mellan förskolorna, och att man har ett besvärligt personalläge.

I veckan beslutade barn- och utbildningsnämnden att förskolechefen i området ska få förstärkning med en ledarstödstjänst på halvtid. Dessutom förs förskolan i Loftahammar över till samma område som förskolan Solkullen i Gamleby.