Ekonomi Förvaltningsrätten sänker sanktionsavgiften för statliga Casino Cosmopol från åtta till tre miljoner kronor.

Det var i fjol som Spelinspektionen (dåvarande Lotteriinspektionen) granskade Casino Cosmopols arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terror. Allvarliga brister upptäcktes och en sanktionsavgift på åtta miljoner kronor utfärdades.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Rätten går på Spelinspektionens linje om att det finns skäl för att Casino Cosmopol ska betala en sanktionsavgift, skriver förvaltningsrätten i Linköping i ett pressmeddelande. Däremot anser rätten att den ska ligga på tre miljoner kronor.