Hälsa Influensasäsongen är i gång – på en skola i Växjö är nu runt var tredje elev frånvarande på grund av sjukdom, rapporterar P4 Kronoberg.

I dagsläget är enligt Kvällsposten 208 av skolans totalt 580 elever hemma. Enligt skolan rör det sig troligtvis om influensa, som spridit sig snabbt.

Under alla mina år har jag aldrig varit med om att så här många drabbats så snabbt, säger Kristina Lekberg, skolsköterska på skolan, till tidningen.

Influensa orsakas av ett virus som yttrar sig bland annat i form av feber, huvudvärk och hosta. Viruset slår vanligen till under vinterhalvåret.

Det finns ingen medicin som gör den drabbade frisk när influensan brutit ut, och den som är sjuk gör bäst i att stanna hemma.