Nästan en av tre svenskar känner sig otrygga om de ska gå ut ensamma sena kvällar i området där de bor, enligt Brå, Brottsförebyggande rådet. Det här tycks smitta av sig till trafiken.

Det räcker inte att fordonet är så krocksäkert som möjligt, vägarna av god kvalitet och trafikreglerna tydliga. Helt bekväma är vi ändå inte när vi är ute och kör. Många känner sig också otrygga för den egna, personliga säkerheten, enligt en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Motormännens riksförbund.

Vågar inte stanna

Artikelbild

| Otryggheten är en trafiksäkerhetsfråga som politikerna måste ta på större allvar, menar Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännen.

Ungefär hälften av alla bilister – 70 procent av kvinnorna – stannar inte på en rastplats på kvällstid. Sju av tio kvinnliga bilister vågar inte heller hjälpa någon som fått problem med bilen – och två av tio säger att de inte vill stanna på en bensinmack och använda toaletten.

Heléne Lilja är kommunikationschef på Motormännen och hon säger att detta är ett mycket större problem än många kanske tror.

Människor vågar inte stanna på rastplatser och bilister känner sig otrygga längs vägarna. Samtidigt vet vi att trötthet hos förare ligger bakom ungefär 20–30 procent av trafikolyckorna, säger hon.

Säkerhetsfråga

Artikelbild

| Rastplatserna måste bli bättre upplysta, konstaterar Motormännen. De ska även vara synliga från vägen och inte ligga för avskilt.

Hon menar att otryggheten är en viktig trafiksäkerhetsfråga som politikerna måste ta på större allvar. Inte minst när det samtidigt blivit allt tuffare i trafiken, med högre hastigheter och kortare avstånd mellan bilarna. I fjol omkom 325 människor i trafikolyckor och den vanligaste olyckstypen var singelolyckor.

Så hur ska detta åtgärdas? Rastplatserna behöver bli bättre, konstaterar Motormännen. Vara bättre upplysta och hållas rena och snygga. De ska även vara synliga från vägen och inte ligga för avskilt.

Artikelbild

| Knappt en av tio män och två av tio kvinnor känner sig otrygga över att stanna vid en bensinmack och använda toaletten.

Heléne Lilja vill även se fler poliser på vägarna.

Vi vet att det både bidrar till ett lugnare tempo och en starkare känsla av trygghet.
Artikelbild

| Mer än hälften av alla bilister väljer att inte stanna för att hjälpa någon som har fått problem med sin bil.

Oklar statistik

Polisens presstjänst kan inte säga hur många poliser som rör sig i trafiken, eller hur det förändrats över tid. Alla poliser gör trafiksäkerhetskontroller men det finns även särskilt utbildade poliser som enbart jobbar med trafiksäkerhetsfrågor, förklarar Stefan Marcopoulos som är pressekreterare hos polisen. 

Artikelbild

| Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens riksförbund.

Det är regionerna som bedriver det operativa arbetet och det är svårt att få fram statistik över hur stor andelen poliser i trafiken är, säger han.

Siffror över antalet rån eller olaga hot som sker vid just vägar eller rastplatser saknas. Om den typen av brottslighet har ökat, och om det skulle orsaka den ökade otryggheten, går därför inte att säga.