Om hyresgäster själva betalar för elen minskar förbrukningen med över 35 procent, rapporterar Vetenskapsradion. I en studie vid Uppsala universitet har forskare jämfört elförbrukningen hos två liknande bostadsområden utanför Stockholm, med totalt 1 800 lägenheter, som ägs av ett privat bostadsföretag.

I det ena området installerades individuella elmätare och hyresgästerna betalade för sin egen elanvändning. I det andra området ingick obegränsat med el i hyran.

I de lägenheter där hyresgästerna fick börja betala för den egna elkonsumtionen sjönk förbrukningen med över 35 procent. Elförbrukningen sett över hela området sjönk med ungefär 25 procent.