Efter tolv år inom äldreomsorgen, både på boenden och inom hemtjänsten, har tanken växt fram att göra något mer för de äldre, berättar Tiina.

– Jag har känt lite att jag inte kan ge dem det de vill ha.

Tiina, som bor i Stångeland utanför Gamleby, är 34 år och kommer ursprungligen från Värnamo. Hon har flyttat runt en del och bland annat jobbat inom äldreomsorgen i Göteborg.

Hon har arbetat i såväl privat som offentlig regi. Just nu har hon fast jobb inom hemtjänsten i Gamleby, ett jobb som hon ska vara tjänstledig från under sex månader från och med den 1 november, för att prova sin affärsidé. Fast hon räknar med att hoppa in på timmar lite. Det beror på hur det går med företaget.

Tanken är att de gamla ska kunna skräddarsy vad de vill ha hjälp med. Det handlar om vanliga hushållsnära tjänster med rut-avdrag, som städning och trädgårdsarbete, men också annat som kunden själv önskar.

När det gäller vissa arbetsuppgifter, som exempelvis matlagning, kan kunden välja om Tiina ska göra det, eller om de ska göra det tillsammans.

Tiina vill jobba socialt och förebygga psykisk ohälsa. Hon vill att hennes kunder ska känna sig mindre ensamma och att de ska kunna behålla sina intressen och aktiviteter även högre upp i åldrarna, så att de får en ökad livskvalitet. Hon tycker själv att det är roligt att umgås över generationsgränserna och upplever att de äldre känner detsamma.