Det är LRF Konsult som har undersökt hur det går för småföretagen, utifrån bokslut för 6 400 företag. I rapporten "Småföretagens lönsamhet" är bedömningen att småföretagen går mot ett rekordår, när det gäller lönsamhet. Den genomsnittliga lönsamheten för småföretagen väntas landa på 17 procent i år.

Men lönsamhet avses i detta fall resultatet efter avskrivningar, i förhållande till omsättningen, och med småföretag avses företag med max tio anställda.

Högst lönsamhet ser det ut att bli för konsultföretagen, nästan 23 procent. Men även byggföretag och företag som tillhandahåller olika servicetjänster väntas gå bra, med en lönsamhet på 18–19 procent. Transportföretagens lönsamhet beräknas bli nästan 14 procent.

För handeln ser det något tuffare ut. Där stannar lönsamheten på åtta procent.

Att det går bra för småföretagen, stämmer in på Anders Pettersson Bygg Gamleby AB, som har sex anställda, inklusive ägaren själv, Anders Pettersson. Han driver ytterligare ett småföretag, Petras Städ & Service, med en anställd.

– Jag skulle behöva mer personal, men det är svårt att hitta folk med rätt kompetens, säger han.

Han har intrycket att det generellt sett går bra för småföretagen, inte bara dem som han själv driver.

– Jag har kört i tio år och så här mycket jobb, som det är nu, har det inte varit förut, och det är ju positivt, säger han.