Uppgifterna om hur stort område som brand varierade, men den senaste uppgiften från räddningstjänsten, vid 19-tiden, bekräftade att den täckte en yta på 50x70 meter. Branden var vid 19-tiden under kontroll.

– Vi har fått jättemycket hjälp från frivilliga i området och av markägare, sade Peter Helge, operativ chef vid Västerviks räddningstjänst.

På plats hade räddningstjänsten enheter från Västervik, Gamleby och Överum. Allt som allt omkring 20 personer, bekräftade Thomas Öberg, vakthavande befäl vid Västerviks räddningstjänst.

Branden befann sig långt från närmast körbara väg och i svår terräng, men Peter Helge berättade att de hade lyckats dra en nästa kilometer lång slang för att kunna slunga vatten.

Vid klockan 21.00 var branden släckt och ärendet överlämnat till markägare.