Magnus Christiansson är skogsmästare och fastighetsmäklare på LRF Konsult i Västervik. Han känner igen bilden med höga priser i södra Sverige, även om han också konstaterar att priserna i Kalmar län ligger lägre än för Götaland i stort.

– Men det är ändå höga priser, säger han.

Han tycker även att priset är högt om man betänker att skogen växer långsammare i våra trakter än i andra delar av Götaland.

Artikelbild

| Magnus Christiansson är både skogsmästare och fastighetsmäklare.

Priserna tycks inte ha påverkats av granbarkborrens härjningar.

– Jag har sålt flera gårdar under våren. Det har varit generellt lättsålt, trots granbarkborren, säger Magnus Christiansson.

Visserligen har han mött köpare som är oroliga och inte vill betala så mycket, men som regel finns det samtidigt andra som är beredda att betala höga priser för att få den mark de vill ha. Ofta handlar det om att köpa till skog i anslutning till mark som de redan äger.

Enligt LRF Konsult har priset för skog aldrig varit så högt som nu i södra Sverige.

– Stormar, torka, omfattande barkborreangrepp och lägre virkespriser har uppenbarligen ännu inte rått på trenden med fortsatt stigande skogsmarkspriser, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Snittet för riket ligger på 443 kronor per skogskubikmeter, men i södra Sverige har det för första gången nått över 700 och landar på 707 kronor per skogskubikmeter första halvåret i år.

I norra och mellersta Sverige har priserna på skogsmark däremot gått ner.