Sverker Thorén (L)

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Fritt antal besök på återvinningscentralen

Kommunfullmäktiges beslut i februari då de kommunala bolagen fick sina direktiv borde varit tillräckligt. Då fick Västerviks miljö och energi AB ett tillägg till sina direktiv: "Begränsningen av antalet fria besök på återviningscentralerna och Målserums avfallsanläggning ska slopas senast 2020." Men ingenting av detta har synts till i de handlingar som kommit från bolaget.

Därför beslutade på måndagen en enig kommunstyrelse" att ge VMEAB uppdraget att i avfallstaxan för 2020 inarbeta och fullgöra kommunfullmäktiges beslut 2019-02-25 §129 om att senast 2020 slopa begränsningen av antalet fria besök på återvinningscentralerna och Målsreums avfallsanläggning."

Vi liberaler har i flera mandatperioder drivit frågan och allt fler partier har anslutit sig. I måndags på kommunstyrelsens sammanträde var enigheten total'

Villaägarna i Tjust m fl har i bl a VT redogjort för hur det av tio närliggande kommuner bara varit vårt renhållningsbolag som begränsat antalet besök på återvinningscentralerna. Den tiden är förhoppningsvis nu äntligen förbi!

Behandlingsenheten i Västervik kommer att finnas kvar!

När vi liberaler lokalt började agera för Västerviks sjukhus i allmänhet och cancerkirurgin och cancervården i synnerhet reagerade övriga partier yrvaket eller direkt negativt - det där sköter landstingspolitiken var svaret när vi drev frågan. Vi tyckte även lokalpolitiken skulle driva på för att bevara och utveckla vårt sjukhus tillsammans med landstings-/regionpolitikerna. Nu är läget ett annat och många som då var tysta höjer rösten.

Oppositionens roll är att granska och kritisera majoriteten. Men att sprida felaktiga uppgifter som riskerar framtiden för cancersjukvården är att gå för långt. Den negativa kampanj som förts riskerar att försvåra rekryteringen av nya medarbetare.

Behandlingsenheten i Västervik kommer att finnas kvar! Satsningar görs nu för att skapa en hållbar verksamhet i Västervik. Det innebär bl a att fem sjuksköterskor nu ska rekryteras samt en läkare. Åtgärder vidtas också för att säkerställa bra arbetsförutsättningar och goda möjligheter att möta patienternas behov. Det är för oss en självklarhet att patienter i norra delen av länet ska ha tillgång till behandling i Västervik!

De löften vi liberaler gav väljarna om vård och sjukhus gäller! Vi jobbar nu först och främst politiskt i majoriteten för att de ska kunna förverkligas - inte med utspel och debatt.

 

Skolan och sjukhuset först!

Så sa Liberalerna i Tjust i valrörelsen och det är prioriterade frågor vi drivit och fortsätter att driva hela tiden tills vi ser resultat.

Att vi uthålligt drivit frågan om stöd till barn med särskilda behov bl a genom att införa speciella mindre resursskolor verkar börja ge resultat. Tonen och diskussionen vid senaste kommunfullmäktigemötet pekar åt det hållet. Vi fortsätter arbetet, nu tillsammans med flera, för att nå resultat. I ett kommunfullmäktige med enbart minoriteter har snart insikten om att det här stödet behövs fått majoritet hoppas jag.

Det är bara att konstatera att vår andra prioritet - sjukhuset och sjukvården - var rätt vald. Det allt mer ovissa läget för t ex cancervården som rapporterades i VT är ett bevis på detta. Det är mycket viktigt att verksamheten finns kvar för patienterna i Västervik. Jag förutsätter att allt görs för att klara detta.

Bra att majoriteten i Region Kalmar län med bl a liberalernas Pierre Edström nu besöker sjukhusets verksamheter och informerar sig om bl a personalläget och bemanningsproblematiken.

Liberalerna levererar

 

I dag har ett första steg mot att återupprätta assistansen tagits av regeringen. Förslaget om att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov inom LSS är nu lagt. Förslaget är det första konkreta resultatet av Januariavtalet. Det har varit en mycket viktig fråga som vi liberaler drivit under lång tid. Vi tog upp den och drev den hårt i valrörelsen, vi såg till att få in den i Januariavtalet och nu börjar leveransen. Det är vi väldigt glada över.

Dessa inslag i assistansen skulle aldrig tagits bort! Nu kan ett antal barn kan flytta hem igen, istället för att bo på sjukhus eller vårdinrättning. Föräldrar får avlastning från ett ständigt vakande, och slipper en del av oron över att deras barn inte ska kunna andas eller inte får i sig rätt mängd mat via sonden. Det innebär en befrielse för människor som haft det mycket svårt!

 

I morgon är det allvar - vem är du och vilka vill du att vi ska vara?

Med din röst visar du i morgon vem du vill vara som människa, vilken sorts kommun och vilken sorts land du vill att du, dina barn och barnbarn ska leva i.

Jag bor i Västervik och representerar Liberalerna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Jag har arbetat som lärare i Västerviks kommun hela mitt vuxna liv , just nu på Brevik, och varit fritidspolitiker sedan 1985. 2002-2006 var jag riksdagsledamot för Kalmar län.
Att jag började arbeta politiskt berodde på natur- och miljöfrågorna och särskilt havsmiljön . Att jag fortsatt beror på att jag ville vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Tänk efter en stund. Om inte du och jag bryr oss om politiken- vem är det då som bestämmer?
Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör och berör Västerviks kommun och oss som bor och arbetar här.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar