För långt från verkligheten

Västervik För långt från verkligheten

Distansen till Stockholm är för stor eller varför har Kronståhl en annan världsbild än vi övriga. Att anklaga oppositionen för att vi bromsar utvecklingen och förhalar och fördyrar processer är väl att ta i! Vidare skriver Kronståhl att under sina 10 år i opposition var det inte aktuellt att göra så. Detta gläder oss som då satt vid rodret. Vi skötte oss riktigt bra så det behövdes inte. Att anklaga oppositionen för att svärta ner kommunens välskötta bolag och sälja ut som mycket som möjligt. Westerwikspartiet måste som alla ansvarskännande ställa sig frågan: har vi en optimal organisation, lägger vi pengarna på rätta ställen?Självklart borde majoriteteten jämfört sitt bolags förslag till byggnation av ny simhall med en annan aktör innan man beslutar om vilket alternativ man skall anta. Så blev inte fallet. Det fanns bara ett förslag! Den taktiken har man i vissa stormakter men knappast i vårt demokratiska land. Att anklaga oppositionen för att baktala så näringslivsrankingen går ner!  Det måste väl vara lite väl grovt. Westerwikspartiet litar på att olika rankingföretag gör ett seriöst jobb. Men hur skulle det vara om majoriteten rannsakade sig själva med frågan: anpassar vi verksamheten i kommunförvaltningen/ bolagen så näringslivet gynnas? Att vi som opposition skall belastas att vi driver söndringsstrategi är något helt fantastiskt.

Nej nu måste det bli skärpning hos alla, senaste fullmäktige lämnar mycket att önska. Alla processer tar tid men kan bli effektivare om man tidigt konsulterar alla berörda och ger rimlig tid för diskussioner i partigrupper. Detta kan leda till att själva besluten inte tar någon tid och det inte behövs några återremisser. Totalt sparar detta tankesätt tid och skapar gemenskap bakom projekten. Westerwikspartiet kommer fortsätta att arbeta för kommunens bästa och hoppas att alla partier tar ett omtag för ett bättre arbetsklimat

 

Hans Ellervik

Westerwikspartiet

 

Busskort för ungdomar även under fritiden.

Västerviks kommun

 

Nu när vi har en så fantastisk sommar och har möjlighet att besöka vår skärgård och landsbygd då är det viktigt att tänka på landsbygdens och vår skärgårds utveckling

Landsbygd och skärgård är ovärderliga tillgångar för vår kommun. Låt oss varsamt utveckla dem. Möjliggör lokala buss/bil- och båtförbindelser i hela kommunen, så att nyetableringar av företag och bostadsbyggande sker i hela kommunen. VDM vill utveckla skärgårdstrafiken. VDM kämpar för våra landsbygdskolor och vi tror på en ökad inflyttning. Busskort för ungdomar skall gälla hela året och även under fritiden. Detta skulle göra att våra ungdomar bättre kan utnyttja faciliteter och utbud i olika former. Buss är bättre miljömässigt än bilen.

 

Hans Ellervik

 

Pensionärernas allmänna situation

Västerviks kommun

I min förra blogg nämnde jag hur viktigt det är med maten och inte minst för pensionärerna. Man skall kunna se fram mot dagens måltider

Pensionärernas allmänna situation måste ses över, alltifrån boendeformer till hjälpmedel. Det är viktigt för att skapa trygghet och ett meningsfullt åldrande. VDM vill påverka så att pensionerna blir värdebeständiga och skapar en bestående trygghet. Nya bostadsformer med valfrihet för de äldre måste byggas i kommunen. VDM vill också fortsätta att utveckla medborgarservicen på landsbygden.

 

Hans Ellervik

Bra mat åt alla

Västerviks kommun

Nu när semestern är här och många äter en massa god mat är det hög tid att tänka på hur blir det i höst i skolan och redan nu för äldreverksamheten. Vi måste få Bra mat åt alla VDM anser att en satsning på kosten skall ses som investering, inte som en merkostnad. Vi kommer att få pigga, glada och friska barn och ungdomar och de kommer att prestera bättre i skolan. De äldre kommer att kunna se fram emot måltiden med glädje. Det räcker inte med ekologiska råvaror. Maten skall även vara närlagad, näringsriktig och närproducerad. VDM vill att mottagningskök i framtiden skall beredas möjlighet att tillaga potatis, ris, pasta och såser mm.VDM kommer att lägga mycket kraft på Bra mat åt alla

Hans Ellervik

 

Slottsholmen äntligen

Västervik Välkommen hem till Västervik, Björn Ulvaeus! Tack för din insats. Nu hoppas vi att huset snart kommer på plats och att arkitekturen på något sätt harmonierar med slottsruinen. Jag är övertygad att detta ska gå bra Det är också bra att nedersta våningen blir publik. En utbyggnad här är ett lyft för hela området.

naturum

Västervik Varför vill inte Naturvårdsverk och Länsstyrelse satsa på naturum Västervik. Ett unikt naturum,med hög kvalite som till låga kostnader har åstdkommit underverk. Flera tusen barn och undomar har fått utbildning genom vatten skolan. På dett sätt når vi ut med nationella miljömål på ett kostnadseffktivt sätt. Satsa på Västerviks kommun med dess unika skärgård

Jag bor på Hornslandet och representerar Westerwikspartiet (partiet bildades 1976 med namnet VDM) i kommunstyrelsen och fullmäktige. Jag har varit ordförande i Stiftelsen Västerviks museum samt ordförnde i Kultur och Fritidsnämnden.

Jag har en bakgrund som generalistutbildad officer under min yrkesverksamma tid. 1997 flyttade jag åter till Västervik.

Att jag började arbeta politiskt berodde främst på mitt intresse för kulturens viktiga roll i samhället. Att jag fortsatt beror att jag vill vara med och försöka utveckla och förnya den lokala demokratin. Westerwikspartiet jobbar enbart med lokal politik. Vi är varken höger eller vänster utan jobbar enbart med sakfrågor. Vi sammarbetar med alla partier som vill göra något bra för Västerviks kommun. Min roll och mina möjligheter som kommunpolitiker gör att jag vill använda bloggen till att ge mina kommentarer på politik som rör Västerviks kommun och oss som bor här.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar