Elin Landerdahl (M)

Varför kryssa mig till EU?

Västervik Om exakt en månad är det Europaparlamentsval och jag rekommenderar alla att lägga sin röst på moderaterna, gärna då också kryssa mig på plats 14.

Visste ni förresten att det är moderaterna som har drivit, sedan 1961, att Sverige ska vara medlem i EU. Moderaterna förstod redan då värdet och vinsterna av ett europeiskt samarbete. Det är just tack vare detta samarbete som vi idag har förmånliga frihandelsavtal, vilket gör det enkelt för människor och företag att resa fritt och handla, produkter och tjänster, över europeiska länders gränser utan krånglig byråkrati och onödiga kostnader.


Tre av de frågor som brinner jag lite extra för:

- Alla beslut gör sig inte bäst i Bryssel
Frågor där Sverige ligger i framkant såsom arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik beslutas bäst på nationell nivå. Risken är att vi backar tillbaka utvecklingen här hemma i Sverige då andra europeiska länder inte har kommit lika långt som oss. Se till exempel abortsrättslagen som vore en stor framgång om övriga Europa anammade den svenska modellen men katastrof om vi tvingades anpassa oss och sänka friheten/rätten till abort på grund av andra länders värderingar.

 

- En stärkt inre marknad gör Europa mer konkurrenskraftigt
Vi behöver fortsätta arbetet med att utöka och utveckla frihandeln inom EU men även med övriga länder i världen, såsom USA och Australien. En stärkt inre marknad gör Europa mer konkurrenskraftig gentemot övriga världen. På så sätt behåller vi jobb och tillväxten, vilket kan skapa mer välstånd för hela Europa. Det är därför viktigt att riva handelshinder med lägre tullar, fler frihandelsavtal och mindre byråkrati.

 

- Hej då stöldligor
I Kalmar län kan vi nästintill dagligen läsa om inbrott i bostäder, dieselstölder och något som ofta förekommer i min skärgårdskommun på sommaren, stölder av båtmotorer. Innan den utsatte märker att ett brott har skett och kan anmäla hos Polisen har de flesta internationella stöldligorna redan lämnat landet. Tullen har idag inga verktyg för att bekämpa de organiserade stöldligorna som härjar i Europa. Till stor del beror det på att våra sekretesslagar inte möjliggör att informera över andra länders gränser och därmed försvårar det europeiska samarbetet för Europol.

 

Elin Landerdahl
Plats 14 på moderaternas nationella valsedel

Från London till Kommunfullmäktige i Totebo

Västervik Igår vaknade vi upp i London efter en helt fantastisk helg med strålande sol, bra mat och shopping. Efter nio timmar på resande fot klev vi äntligen genom dörren, home sweet home. Men det blev ingen lång vistelse hemma, vi hann endast att packa upp väskorna innan det var dags att åka på kommunfullmäktige som kvällen till ära ägde rum i Totebo.

Nackdelen med att ha kvällsfullmäktige (start kl. 18) och att de är utlokaliserade från tätorten är att det ofta blir väldigt långa kvällar. Kl. 23 kom vi hem igen. Sedan upp och jobba tidigt imorse och ikväll har vi haft ytterligare ett möte som slutade kl. 21.. Såhär ser livet ut för de flesta fritidspolitiker. Som en vän sa häromdagen, ”Elin, du jobbar ju alltid när en annan är ledig”. Hon har så rätt, förra helgen spenderades på en moderat rikskonferens, på vardagskvällar är det diverse möten och dörrknack. Till helgen ska vi stå på Stora torget ett par timmar och kampanja. Men det finns en väldigt enkel anledning till att jag (och alla andra fritidspolitiker) gör detta, det är tron om att vår politik och ideologi kan göra skillnad. Att vinna väljarnas förtroende. Men visst tar det mycket tid. Det är inte bara ett fritidsintresse, det är en livsstil.

Min sambo Jon och jag brukar skoja om det är tur att vi båda två är politiskt aktiva då vi kanske har mer förståelse för att politik tar mycket tid av fritiden. Samtidigt som det också finns nackdelar som t.ex när Jons döttrar är hemma, då är det inte alltid lika kul att båda åker iväg på samma möte.. Då kommer det klassiska livspusslet in i bilden.

Det jag egentligen vill ha sagt med det här inlägget är att politik tar mycket tid men att det är värt tiden vi lägger ner. Att vara förtroendevald och att företräda medborgaren är ett hedersuppdrag som är otroligt inspirerande – fler borde verkligen börja engagera sig politiskt!

Individanpassa utbildning efter önskemål

Västervik Sedan år 2013 erbjuder Västerviks gymnasium ett antal profiler, t.ex. Bild, Teknik, Barn och fritid. De har alla varit nationella program men tyvärr har antalet sökande sjunkit så pass mycket att det är för få för att starta ”renodlade” klasser. Det beslutades då att starta profilerna för att bland annat hålla kvar våra ungdomar i Västerviks kommun genom att individanpassa utbildningen efter deras önskemål. Med profil menas att man kan läsa Samhällsvetenskapliga programmet men ha en profilinriktning (300 poäng) med Barn och fritid.

I år hade vi tyvärr bara fem stycken (varav tre var behöriga i första urvalet) sökande till Estetiska programmet med inriktning musik. Häromveckan beslutade Barn- och utbildningsnämnden att vi inte kommer att starta en klass i höst. Mycket tråkigt men tyvärr finns nog inget annat val. En klass på tre-fem personer är inte optimalt, varken för elever, personal eller om jag ska vara helt ärlig, kommunens ekonomi. Vi, Moderater, yrkade på att man även bör utreda om Estetiska programmet med inriktning musik kan bli en profil. Ett yrkande som nämnden biföll så nu får vi avvakta och se vad utredningen visar.

Systemet med att skapa profiler är ett bra sätt att stimulera elever samt att skapa en attraktiv skola men vi måste också balansera antalet profiler mot intresset. Med det menar jag att vi alltid måste se till att få ihop ekvationen, attraktiv profil (många sökande) och ekonomi, för att kunna behålla kvalitén på utbildningen.

Ojämlik vård för unga i Västervik

Västervik En fråga som jag har pratat mycket för på alla budgetfullmäktige i Landstinget är vikten av att införa vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länsdelen. Idag har endast Kalmar fyra stycken vårdplatser. Det innebär att barn och unga som är bosatta i norra länsdelen måste åka ner till Kalmar för att få den vård de behöver.

Varför vill då inte majoriteten ha jämlik vård i hela länet? Varför ska vårdplatser endast finnas i Kalmar? Många frågor men få svar i debatten med majoriteten.

Det är långt mellan Västervik och Kalmar. Hur kan det vara barn och ungdomars bästa att bli inlagd 15 mil från sin familj som kanske är den enda tryggheten de har? Som tur är har inte något barn eller ungdom blivit inlagd på vuxenpsykiatrin i Västervik på många år men vem vet när det kommer att behöva ske igen.

Den psykiska ohälsan ökar hela tiden, främst bland unga. Sedan får vi inte heller glömma att vi har fått en ny grupp unga i länet, där många har traumatiska upplevelser i bagaget. I de bästa av världar jobbar landstinget så pass bra med det förbyggande arbetet att det inte kommer behövas några vårdplatser alls. Dessvärre har vi en lång väg dit då all statistik visar att det ökar för varje år.

Majoriteten är dock nöjda med deras förbyggande arbete, att landstinget klarade ett första möte inom 30 dagar (några få undantag) med barn och ungdomar inom psykiatrin under år 2017. Men den fördjupade utredningen och behandlingen halkar efter. Siffror visar att endast 48 % fick påbörjad behandling inom målet under år 2017.

Här måste det ske en förändring, vi får inte svika 52 % av de barn och ungdomar som behöver vård. Det är samhällets skyldighet att hjälpa dem.

Upptäcka livmoderhalscancer tidigt

Västervik Antalet fall av livmoderhalscancer ökar. Den negativa trenden måste vändas nu - helst igår!

Alla kvinnor, iaf i Kalmar län, som är 23-50 år blir kallade till en cellprovskontroll vart tredje år. Kallelsen är endast ett erbjudande och tyvärr väljer inte alla kvinnor att genomgå en cellprovskontroll. Vissa kan känna att undersökningen är obehaglig, andra upplever kanske att de inte har tid.

Här måste vi tänka nytt, tänka modernt. Möta kvinnornas önskemål så att fler testas för HPV-viruset som kan orsaka flera cancerdiagnoser, bland annat livmoderhalscancer. Tidigt upptäckt är ofta en avgörande faktor vid en cancerdiagnos.

Därför lämnade Malin Sjölander och jag igår in en motion om att införa hemtest av HPV-viruset i Kalmar län, allt för att nå de kvinnor som inte regelbundet gjort en gynekologisk cellprovtagning.

Självtestet är ett sätt att anpassa provtagningen till kvinnors egna villkor och möjligheter. Ett hemtest kan fastställa om man är smittad av en farlig variant av HPV-viruset och därmed har ökad risk för livmoderhalscancer. Om testet ger ett positivt svar så måste det naturligtvis kompletteras med fler undersökningar.

Region Skåne arbetar redan på det här sättet och vi tycker nu det är dags att Landstinget i Kalmar län tar efter.

Att minska den psykiska ohälsan

Västervik Idag har vi haft kommunfullmäktige där vi bland annat har hanterat ungdomsmotioner som elever från årskurs 2 på gymnasiet har skrivit. Det var många bra motioner som lyftes och talarlistan fylldes på hela tiden.

En motion som berörde mig lite extra mycket var att ta från en handlingsplan för suicidprevention och öka tillgängligheten av kurator på varje skola, varje dag.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka varje dag, främst bland unga. Problemet med just den frågan är att ingen tar på sig helhetsansvaret. Det ska självklart vara ett samarbete mellan landstinget eller kommun, men gör vi tillräckligt idag? Det är tveksamt. Det är väldigt lätt att unga som lider av psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna, vilket är ett svek mot både de unga och deras anhöriga.

I handlingsprogrammet ”Trygghet och säkerhet för år 2015-2018” som antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2015 står det att en handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Jag ser verkligen fram emot en handlingsplan innan årets slut.

Vad gäller att kuratorer ska vara tillgängliga på varje skola, varje dag - ja det ska de. Något annat är att svika eleverna och samhället.

Det finns många sätt för kuratorer att vara tillgängliga. Det behöver inte vara en fysisk person som arbetar heltid på varje skola utan kommunen borde ta tillvara på tekniken som finns. Mobila kuratorer som man kan smsa till och fråga om de har en ledig tid för samtal är ett förslag. Videosamtal är ett annat förslag.

Tyvärr biföll inte majoriteten hela ungdomsmotionen utan endast två att-satser. Röstningen blev 27-25 så det var ingen vidare stor majoritet. Däremot kommer jag med flera fortsätta att arbeta för de ungas rätt att få den hjälp och stöd som de behöver.

 

 

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar