Elin Landerdahl (M)

Varför kryssa mig till EU?

Västervik Om exakt en månad är det Europaparlamentsval och jag rekommenderar alla att lägga sin röst på moderaterna, gärna då också kryssa mig på plats 14.

Visste ni förresten att det är moderaterna som har drivit, sedan 1961, att Sverige ska vara medlem i EU. Moderaterna förstod redan då värdet och vinsterna av ett europeiskt samarbete. Det är just tack vare detta samarbete som vi idag har förmånliga frihandelsavtal, vilket gör det enkelt för människor och företag att resa fritt och handla, produkter och tjänster, över europeiska länders gränser utan krånglig byråkrati och onödiga kostnader.


Tre av de frågor som brinner jag lite extra för:

- Alla beslut gör sig inte bäst i Bryssel
Frågor där Sverige ligger i framkant såsom arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik beslutas bäst på nationell nivå. Risken är att vi backar tillbaka utvecklingen här hemma i Sverige då andra europeiska länder inte har kommit lika långt som oss. Se till exempel abortsrättslagen som vore en stor framgång om övriga Europa anammade den svenska modellen men katastrof om vi tvingades anpassa oss och sänka friheten/rätten till abort på grund av andra länders värderingar.

 

- En stärkt inre marknad gör Europa mer konkurrenskraftigt
Vi behöver fortsätta arbetet med att utöka och utveckla frihandeln inom EU men även med övriga länder i världen, såsom USA och Australien. En stärkt inre marknad gör Europa mer konkurrenskraftig gentemot övriga världen. På så sätt behåller vi jobb och tillväxten, vilket kan skapa mer välstånd för hela Europa. Det är därför viktigt att riva handelshinder med lägre tullar, fler frihandelsavtal och mindre byråkrati.

 

- Hej då stöldligor
I Kalmar län kan vi nästintill dagligen läsa om inbrott i bostäder, dieselstölder och något som ofta förekommer i min skärgårdskommun på sommaren, stölder av båtmotorer. Innan den utsatte märker att ett brott har skett och kan anmäla hos Polisen har de flesta internationella stöldligorna redan lämnat landet. Tullen har idag inga verktyg för att bekämpa de organiserade stöldligorna som härjar i Europa. Till stor del beror det på att våra sekretesslagar inte möjliggör att informera över andra länders gränser och därmed försvårar det europeiska samarbetet för Europol.

 

Elin Landerdahl
Plats 14 på moderaternas nationella valsedel

All fakta på bordet innan beslut!

Västervik På senaste Barn- och utbildningsnämnden hade vi ärendet uppe om att bygga en ny förskola i norra stadsdelen, närmare bestämt på tomten Homman (”gamla ICA Laxen”).  Jag är mycket väl medveten om att vi är i behov av 70 stycken nya förskoleplatser i norra stadsdelen till år 2022 för att klara uppdraget att kunna erbjuda alla familjer den barnomsorg som de behöver.

Vi har tidigare tagit beslut om att gå vidare med projektering av en ny förskola på just den tomten. Vi fick då tre alternativ på kommunala tomter presenterat för oss och nämnden var enig när vi fattade beslut om att tomten Homman var det bästa. Inte visste jag då att externa aktörer hade uppvaktat ledande politiker inom S och C. Den informationen fick jag nyligen till mig. Trots att en extern aktör har visat intresse, ritningar och säger sig kan konkurrera kostnadsmässigt så har man alltså inte valt att lägga fram det som ett förslag till nämnden.

Ärendet om en ny förskola har diskuterats under lång tid men vi i nämnden fick inte tillgång till några handlingar förens sex dagar innan nämnd och då var beslutet ”tvunget” att fattas för att förskolan ska vara inflyttningsklar mars år 2022. Nämnden blev, i mina ögon, gisslantagna på grund av den korta tiden att fördjupa sig i ärendet och handlingarna. Det är viktigt att det finns tid för oss politiker att lyssna på intressenter och medborgare samt ha möjlighet att förslå förändringar innan ett beslut ska fattas, speciellt när det kan få stor påverkan både ekonomiskt men också gällande kvalitet. Vi måste ha respekt för att det kan komma fram ny information desto mer ärendet arbetats fram. Det är inte första gången som jag upplever att minoritetsstyret (S, C, MP) drar ut på tiden för projekteringar, för att sedan hamna i ett läge då beslut ”måste” fattas snabbt. Detta sätt att arbeta är inte bra för kommunens utveckling. Givetvis ska vi ha respekt för ideologi och partipolitik samt vår syn på vad som är bäst för kommunen och samhället men låt oss istället vara raka och ärliga istället för att taktisera bakom ryggen på varandra.

Moderaterna valde att yrka på återremiss av ärendet, någonting som vi helst inte hade velat göra men vi kände att vi inte hade något val. Det har precis som det ofta gör, framkommit mer information som också måste tas i beaktandet innan vi kan fatta beslut om en så pass stor investering. Ordförande Marcus Fridlund (S) säger då på nämnden att han tror att en ny förskola på tomten Homman är det bästa alternativet. Vilket han absolut kan ha rätt i men skillnaden mellan Fridlund och mig är att han nöjer sig med att tro – jag vill veta. Att ha all fakta på bordet innan jag fattar ett beslut är en självklarhet för mig. Som förtroendevalda är vi skyldiga medborgarna att utreda alla alternativ som finns, oavsett om det är kommunala eller externa. Det är trots allt medborgarnas skattepengar som ska förvaltas.

Klimatstrejk = Skolk!

Västervik Jag noterar att det har varit klimatstrejk idag där skolor har tillåtit och därmed uppmuntrat elever att inte närvara på obligatorisk lektionstid. Jag tycker verkligen att det är bra när våra ungdomar (vi behöver fler!) engagerar sig i samhällsfrågor såsom klimatet men det ska ske utan påverkan och av deras egen vilja, inte med moroten att skippa en lektion.

När vi i Barn- och utbildningsnämnden har som målsättning att öka elevernas resultat känns det fel när enskilda lärare väljer att tillåta och uppmuntra till skolk.

Den här frågan kommer jag garanterat att lyfta vid nästa nämnd då jag känner ansvar att fortsätta arbetet med ökad måluppfyllelse.

Ett svårt beslut att fatta

Västervik Alla beslut är inte lätta att ta. Idag beslutade nämnden att lägga ner estetiska programmet med inriktning musik. Nämnden var inte enig. Jag var dock själv en av dem som röstade för det förslaget.

Vi har fått en gedigen rapport från tjänstemännen där bland annat det låga söktrycket är ett argument för att inte fortsätta med estetiska programmet. Till den här terminen hade fem elever sökt, varav tre var behöriga. Även till nästa läsår ser intresset svagt ut. Det är inte ekonomiskt hållbart att fortsätta driva ett program med tre elever per årgång.

På arbetsutskottet valde Moderaterna att inte delta i beslutet då en MBL-förhandlingen inte var gjord och vi ville ha all fakta på bordet innan vi tog beslut. Det har varit många turer fram och tillbaka, fakta har getts av olika berörda människor.

Det var inte ett lätt beslut att ta med andra ord. Absolut inte. Men vi var tvungna. Vi litar helt på våra tjänstemän och måste också förhålla oss till dagens samhällsutveckling.

I min önskevärld så ser jag gärna att trenden vänder och att fler efterfrågar estetiska program men samtidigt ska vi förhålla oss till samhällsutvecklingen och de behov som efterfrågas.

 

Varför yrkade vi då inte in att estet musik ska startas som en profil?
Profilen ska väljas i åk 9 men läses inte förens under åk 3. Enligt siffror som vi har fått väljer många att inte påbörja sin önskade profil utan väljer andra ämnen som kan ge meritpoäng.

Hur nyttjar vi undervisningstimmarna?

Västervik Jämfört med andra länder går svenska elever nästan ett helt år mindre i skolan om man ser till den samlade undervisningstiden under grundskoleåren. Det är allvarligt, varje timme med en utbildad lärare spelar roll. Moderaterna har därför ett förslag om att undervisningstiden bör utökas med en timme extra per dag med start i lågstadiet samtidigt som högstadieeleverna bör få en timme mer matematik per vecka. Detta för att de svenska eleverna ska få samma förutsättningar och kunskaper som elever i många andra länder.

Att utöka undervisningstiden är rätt väg för att förbättra resultaten i skolan men vi måste också se över hur vi disponerar de undervisningstimmar som vi har till förfogande idag. Nyttjar vi verkligen timmarna på ett effektivt och optimalt sätt.

Jag är medveten om att en viss tid av timmarna måste läggas på aktiviteter för att få alla elever att trivas i skolan och med sin klass. Men samtidigt måste undervisningen prioriteras i skolan då tiden är begränsad. Veckorna innan och efter lov används i regel till andra aktiviteter än just undervisning, till exempel att sluta tidigare, se på film eller delta i olika former av andra aktiviteter. Samtidigt har skolresultaten sjunkit under flera år i rad bland eleverna i Västerviks kommun och dessvärre är det fortfarande väldigt hög andel elever som inte når godkända betyg. I år har kommunen efter en motion från moderaterna erbjudit lovskola från årskurs 5 med förhoppningen om att förbättra resultaten. Det ska bli spännande att följa upp resultatet av satsningen på första barn- och utbildningsnämndens sammanträde efter sommaren. I de bästa av världar ska inte lovskola behövas utan eleverna ska nå godkända resultat under ordinarie undervisningstid. Men då är det viktigt att undervisningstiden används effektivt och optimalt och att lärarna får rätt förutsättningar för undervisning och pedagogik med eleverna i klassrummen.

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar