Elin Landerdahl (M)

All fakta på bordet innan beslut!

Västervik På senaste Barn- och utbildningsnämnden hade vi ärendet uppe om att bygga en ny förskola i norra stadsdelen, närmare bestämt på tomten Homman (”gamla ICA Laxen”).  Jag är mycket väl medveten om att vi är i behov av 70 stycken nya förskoleplatser i norra stadsdelen till år 2022 för att klara uppdraget att kunna erbjuda alla familjer den barnomsorg som de behöver.

Vi har tidigare tagit beslut om att gå vidare med projektering av en ny förskola på just den tomten. Vi fick då tre alternativ på kommunala tomter presenterat för oss och nämnden var enig när vi fattade beslut om att tomten Homman var det bästa. Inte visste jag då att externa aktörer hade uppvaktat ledande politiker inom S och C. Den informationen fick jag nyligen till mig. Trots att en extern aktör har visat intresse, ritningar och säger sig kan konkurrera kostnadsmässigt så har man alltså inte valt att lägga fram det som ett förslag till nämnden.

Ärendet om en ny förskola har diskuterats under lång tid men vi i nämnden fick inte tillgång till några handlingar förens sex dagar innan nämnd och då var beslutet ”tvunget” att fattas för att förskolan ska vara inflyttningsklar mars år 2022. Nämnden blev, i mina ögon, gisslantagna på grund av den korta tiden att fördjupa sig i ärendet och handlingarna. Det är viktigt att det finns tid för oss politiker att lyssna på intressenter och medborgare samt ha möjlighet att förslå förändringar innan ett beslut ska fattas, speciellt när det kan få stor påverkan både ekonomiskt men också gällande kvalitet. Vi måste ha respekt för att det kan komma fram ny information desto mer ärendet arbetats fram. Det är inte första gången som jag upplever att minoritetsstyret (S, C, MP) drar ut på tiden för projekteringar, för att sedan hamna i ett läge då beslut ”måste” fattas snabbt. Detta sätt att arbeta är inte bra för kommunens utveckling. Givetvis ska vi ha respekt för ideologi och partipolitik samt vår syn på vad som är bäst för kommunen och samhället men låt oss istället vara raka och ärliga istället för att taktisera bakom ryggen på varandra.

Moderaterna valde att yrka på återremiss av ärendet, någonting som vi helst inte hade velat göra men vi kände att vi inte hade något val. Det har precis som det ofta gör, framkommit mer information som också måste tas i beaktandet innan vi kan fatta beslut om en så pass stor investering. Ordförande Marcus Fridlund (S) säger då på nämnden att han tror att en ny förskola på tomten Homman är det bästa alternativet. Vilket han absolut kan ha rätt i men skillnaden mellan Fridlund och mig är att han nöjer sig med att tro – jag vill veta. Att ha all fakta på bordet innan jag fattar ett beslut är en självklarhet för mig. Som förtroendevalda är vi skyldiga medborgarna att utreda alla alternativ som finns, oavsett om det är kommunala eller externa. Det är trots allt medborgarnas skattepengar som ska förvaltas.

Från London till Kommunfullmäktige i Totebo

Västervik Igår vaknade vi upp i London efter en helt fantastisk helg med strålande sol, bra mat och shopping. Efter nio timmar på resande fot klev vi äntligen genom dörren, home sweet home. Men det blev ingen lång vistelse hemma, vi hann endast att packa upp väskorna innan det var dags att åka på kommunfullmäktige som kvällen till ära ägde rum i Totebo.

Nackdelen med att ha kvällsfullmäktige (start kl. 18) och att de är utlokaliserade från tätorten är att det ofta blir väldigt långa kvällar. Kl. 23 kom vi hem igen. Sedan upp och jobba tidigt imorse och ikväll har vi haft ytterligare ett möte som slutade kl. 21.. Såhär ser livet ut för de flesta fritidspolitiker. Som en vän sa häromdagen, ”Elin, du jobbar ju alltid när en annan är ledig”. Hon har så rätt, förra helgen spenderades på en moderat rikskonferens, på vardagskvällar är det diverse möten och dörrknack. Till helgen ska vi stå på Stora torget ett par timmar och kampanja. Men det finns en väldigt enkel anledning till att jag (och alla andra fritidspolitiker) gör detta, det är tron om att vår politik och ideologi kan göra skillnad. Att vinna väljarnas förtroende. Men visst tar det mycket tid. Det är inte bara ett fritidsintresse, det är en livsstil.

Min sambo Jon och jag brukar skoja om det är tur att vi båda två är politiskt aktiva då vi kanske har mer förståelse för att politik tar mycket tid av fritiden. Samtidigt som det också finns nackdelar som t.ex när Jons döttrar är hemma, då är det inte alltid lika kul att båda åker iväg på samma möte.. Då kommer det klassiska livspusslet in i bilden.

Det jag egentligen vill ha sagt med det här inlägget är att politik tar mycket tid men att det är värt tiden vi lägger ner. Att vara förtroendevald och att företräda medborgaren är ett hedersuppdrag som är otroligt inspirerande – fler borde verkligen börja engagera sig politiskt!

Individanpassa utbildning efter önskemål

Västervik Sedan år 2013 erbjuder Västerviks gymnasium ett antal profiler, t.ex. Bild, Teknik, Barn och fritid. De har alla varit nationella program men tyvärr har antalet sökande sjunkit så pass mycket att det är för få för att starta ”renodlade” klasser. Det beslutades då att starta profilerna för att bland annat hålla kvar våra ungdomar i Västerviks kommun genom att individanpassa utbildningen efter deras önskemål. Med profil menas att man kan läsa Samhällsvetenskapliga programmet men ha en profilinriktning (300 poäng) med Barn och fritid.

I år hade vi tyvärr bara fem stycken (varav tre var behöriga i första urvalet) sökande till Estetiska programmet med inriktning musik. Häromveckan beslutade Barn- och utbildningsnämnden att vi inte kommer att starta en klass i höst. Mycket tråkigt men tyvärr finns nog inget annat val. En klass på tre-fem personer är inte optimalt, varken för elever, personal eller om jag ska vara helt ärlig, kommunens ekonomi. Vi, Moderater, yrkade på att man även bör utreda om Estetiska programmet med inriktning musik kan bli en profil. Ett yrkande som nämnden biföll så nu får vi avvakta och se vad utredningen visar.

Systemet med att skapa profiler är ett bra sätt att stimulera elever samt att skapa en attraktiv skola men vi måste också balansera antalet profiler mot intresset. Med det menar jag att vi alltid måste se till att få ihop ekvationen, attraktiv profil (många sökande) och ekonomi, för att kunna behålla kvalitén på utbildningen.

Ojämlik vård för unga i Västervik

Västervik En fråga som jag har pratat mycket för på alla budgetfullmäktige i Landstinget är vikten av att införa vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i norra länsdelen. Idag har endast Kalmar fyra stycken vårdplatser. Det innebär att barn och unga som är bosatta i norra länsdelen måste åka ner till Kalmar för att få den vård de behöver.

Varför vill då inte majoriteten ha jämlik vård i hela länet? Varför ska vårdplatser endast finnas i Kalmar? Många frågor men få svar i debatten med majoriteten.

Det är långt mellan Västervik och Kalmar. Hur kan det vara barn och ungdomars bästa att bli inlagd 15 mil från sin familj som kanske är den enda tryggheten de har? Som tur är har inte något barn eller ungdom blivit inlagd på vuxenpsykiatrin i Västervik på många år men vem vet när det kommer att behöva ske igen.

Den psykiska ohälsan ökar hela tiden, främst bland unga. Sedan får vi inte heller glömma att vi har fått en ny grupp unga i länet, där många har traumatiska upplevelser i bagaget. I de bästa av världar jobbar landstinget så pass bra med det förbyggande arbetet att det inte kommer behövas några vårdplatser alls. Dessvärre har vi en lång väg dit då all statistik visar att det ökar för varje år.

Majoriteten är dock nöjda med deras förbyggande arbete, att landstinget klarade ett första möte inom 30 dagar (några få undantag) med barn och ungdomar inom psykiatrin under år 2017. Men den fördjupade utredningen och behandlingen halkar efter. Siffror visar att endast 48 % fick påbörjad behandling inom målet under år 2017.

Här måste det ske en förändring, vi får inte svika 52 % av de barn och ungdomar som behöver vård. Det är samhällets skyldighet att hjälpa dem.

Upptäcka livmoderhalscancer tidigt

Västervik Antalet fall av livmoderhalscancer ökar. Den negativa trenden måste vändas nu - helst igår!

Alla kvinnor, iaf i Kalmar län, som är 23-50 år blir kallade till en cellprovskontroll vart tredje år. Kallelsen är endast ett erbjudande och tyvärr väljer inte alla kvinnor att genomgå en cellprovskontroll. Vissa kan känna att undersökningen är obehaglig, andra upplever kanske att de inte har tid.

Här måste vi tänka nytt, tänka modernt. Möta kvinnornas önskemål så att fler testas för HPV-viruset som kan orsaka flera cancerdiagnoser, bland annat livmoderhalscancer. Tidigt upptäckt är ofta en avgörande faktor vid en cancerdiagnos.

Därför lämnade Malin Sjölander och jag igår in en motion om att införa hemtest av HPV-viruset i Kalmar län, allt för att nå de kvinnor som inte regelbundet gjort en gynekologisk cellprovtagning.

Självtestet är ett sätt att anpassa provtagningen till kvinnors egna villkor och möjligheter. Ett hemtest kan fastställa om man är smittad av en farlig variant av HPV-viruset och därmed har ökad risk för livmoderhalscancer. Om testet ger ett positivt svar så måste det naturligtvis kompletteras med fler undersökningar.

Region Skåne arbetar redan på det här sättet och vi tycker nu det är dags att Landstinget i Kalmar län tar efter.

Att minska den psykiska ohälsan

Västervik Idag har vi haft kommunfullmäktige där vi bland annat har hanterat ungdomsmotioner som elever från årskurs 2 på gymnasiet har skrivit. Det var många bra motioner som lyftes och talarlistan fylldes på hela tiden.

En motion som berörde mig lite extra mycket var att ta från en handlingsplan för suicidprevention och öka tillgängligheten av kurator på varje skola, varje dag.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka varje dag, främst bland unga. Problemet med just den frågan är att ingen tar på sig helhetsansvaret. Det ska självklart vara ett samarbete mellan landstinget eller kommun, men gör vi tillräckligt idag? Det är tveksamt. Det är väldigt lätt att unga som lider av psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna, vilket är ett svek mot både de unga och deras anhöriga.

I handlingsprogrammet ”Trygghet och säkerhet för år 2015-2018” som antogs i kommunfullmäktige den 14 december 2015 står det att en handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Jag ser verkligen fram emot en handlingsplan innan årets slut.

Vad gäller att kuratorer ska vara tillgängliga på varje skola, varje dag - ja det ska de. Något annat är att svika eleverna och samhället.

Det finns många sätt för kuratorer att vara tillgängliga. Det behöver inte vara en fysisk person som arbetar heltid på varje skola utan kommunen borde ta tillvara på tekniken som finns. Mobila kuratorer som man kan smsa till och fråga om de har en ledig tid för samtal är ett förslag. Videosamtal är ett annat förslag.

Tyvärr biföll inte majoriteten hela ungdomsmotionen utan endast två att-satser. Röstningen blev 27-25 så det var ingen vidare stor majoritet. Däremot kommer jag med flera fortsätta att arbeta för de ungas rätt att få den hjälp och stöd som de behöver.

 

 

Jag heter Elin Landerdahl, bor i centrala Västervik med min sambo Jon och hans två döttrar, Nellie och Klara. Sedan fem år tillbaka är jag aktiv inom Moderaterna och i Västerviks kommun har jag förmånen att sitta som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Jag är även kretsordförande för Moderaterna i Västerviks kommun. Jag arbetar på Skatteverket men är tjänstledig till 50% då jag arbetar som politisk sekreterare för Moderaterna i Landstinget Kalmar Län. Utöver mitt politiska liv spenderar jag gärna min tid med familj och vänner. Jag gillar även att träna, resa och heminredning. På min blogg kommer du att kunna läsa främst om min politiska vardag med tankar och reflektioner. Men även lite privata delar.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar