Budgetfullmäktige - igen...

Västervik

 

Det här är mitt anförande på dagens budgetfullmäktige som rör kommunstyrelsens verksamhetsområde.

 

Det här är FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Ni har säkert sett dem förut men kanske inte i den här kakfatsformen vi ser här. Jag föredrar den här varianten som faktiskt visar en indelning och rangordning av målen. Vi vet att hållbarheten delas in i ekologiskt, socialt och ekonomiskt men det är viktigt att komma ihåg att bara en av aspekterna grundas i naturlagarna, den som är förutsättningarna för de andra två. Ofta behandlas den där övre delen som en förutsättning snarare än ett medel för att nå hållbarhet i det mellersta våningen. Ekonomin är skapad av människan och kan förändras om viljan finns. Naturlagarna måste vi anpassa oss till, och tro mig, naturlagarna struntar fullständigt i om mänslkigheten överlever. Det finns inget förhandlingsutrymme där.

Jag är jätteglad att vara en del av en politisk ledning som tar dessa frågor på allvar och som stöttas av en förvaltning med fantastisk kompetens.

I budget har vi konkreta mål om minskade koldioxidutsläpp, minskad dricksvattenförbrukning och 100% källsortering. Självklart görs mer än detta, ett bra exempel har ni säkert sett runt om i staden, våra stadsängar som bidrar till biologisk mångfald och trivsel.

 

Andra goda exempel i budgeten är uppdrag om att genomföra informationsinsatser för hållbar konsumtion och cirkulära resurser, att ta fram en strategi för hållbart byggande t ex träbyggnation och att ta fram en koldioxidbudget för 2020-2030 i samband med revidering av Energi och klimatstrategin samt avfallsplan.

 

En annan rolig satsning är att mobila fritidsgården, som blivit en sån succé, ska utöka sin verksamhet.

 

Men vi är inte i hamn ännu, beslutet är inte fattat (kl 18.55). Det finns dock goda chanser att kommunen faktiskt har en budget ikväll efter att förslaget som vi i S, C och MP lagt även inarbetat förslag från V och L och därmed får stöttning för budgeten. Men det skadar inte att hålla tummarna! :-)

 

Och ni, missa inte BANK! Street Art Festival som börjar idag! Ut på stan och njut av alla konstverk från lokala amatörer och proffs och även världsartister. Bilderna är från Stora Torget och Stadshotellets baksida.

 

 

White Monday

Västervik

Idag är det White Monday. En motreaktion mot Black Friday.

White monday handlar om återbruk och cirkulär ekonomi, något som är helt nödvändigt för att lösa problemen med överanvändning av resurser.
Här är min fina julbelysning som jag köpte på Busfrö och pyntade mitt kontor med.
Mina allra bästa begagnatköp är min cykel och min dator. Vad är dina bästa fynd?

Miljöpartiet vill bl.a.:

♻️ Göra det billigare att hyra, köpa begagnat och reparera.
♻️ Göra det enklare att dela prylar, exempelvis bilar och verktyg.
♻️ Stärka reklamationsrätten.
♻️ Tvinga producenter att ange prylars livslängd.
♻️ Införa en skatt på sopförbränning för att öka återvinningen.

Våga BRY dig!

Västervik Statistiskt sett finns det i varje klass något barn som blir utsatt för sexuella övergrepp. I många fall uppdagas aldrig övergreppen och förövaren får aldrig stå till svars för att ha förstört ett barns liv. Inte ens när barn vågar berätta så är det säkert att förövaren fälls. Det är så mycket skam och skuldbeläggning förknippat med sexuella övergrepp. Därför måste vi vuxna tydligt visa att vi BRYr oss! Att vi tror på barnen, att vi är uppmärksamma på varningssignaler och att vi stöttar! Och vi kräver en rättssäker hantering av brotten!

Därför stöttar jag BRY.
Jag träffar många barn och ungdomar genom mina dansgrupper, jag har ett vuxenansvar för alla barn och som politiker har jag ett ansvar för att barnkonventionen efterlevs.

Jag vågar BRY mig!

Budget.... eller inte.

Västervik Idag skulle vi har tagit budget i kommunfullmäktige men efter att M, SD, KD och W röstat på återremiss så blev debatten något annat än det planerade. Detta är mitt inledningsanförande iallafall. 

 

Tack presidiet för ett försök att förnya och förtydliga budgetdebatten. Jag kommer nu att fokusera på MP:s ideologi och tänkte återkomma med mer konkret kommunpolitik under respektive nämnd, men det blir väl inget med det idag tydligen.

Miljöpartiet är en del av en växande global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill att vi ska leva inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra.

MP:s politik grundas i solidaritet,

solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

solidaritet med kommande generationer

solidaritet med världens alla människor

 

Vi representerar inte intresseorganisationer eller företag. Vi representerar naturen och kommande generationer, de som inte har någon egen röst. Vi gör inte det här det här för pengar utan för planetens överlevnad.

MP startade för att miljön inte hade politiskt representation och vi såg att det behövdes i kampen mot kortsiktiga ekonomiska vinster. Vi driver politik baserad på vetenskap, inte populism och känslor.

Vårt mål är att göra oss överflödiga och det är vi den dagen miljöns väl är en grund i varje politiskt beslut för miljön är en förutsättning för vår existens.

Vi ser med glädje och hopp att många andra börjar hänga med på tåget.

Det är jättebra att stora rörelser som metoo och Greta Thunbergs klimatstrejk sätter fokus på vår tids viktigaste frågor. Miljöfrågorna och mänskliga rättigheter är sammanvävda och är likvärdigt viktiga för att nå en hållbar värld.

Idag skulle vi fattat beslut om kommunens budget, den styrande planen för kommande år.

Det finns dom som vill få oss att tro att kommuner inte ska bry sig om globala frågor men de blir tack och lov färre och färre. Vi är alla en del av en global samhörighet och har därmed ett globalt ansvar. Att vissa andra är sämre på att ta ansvar fråntar inte oss vårt ansvar.

Vi måste kunna se våra barn och barnbarn i ögonen i framtiden och säga att vi gjorde allt vi kunde. Och då är det viktigt att lyfta blicken och lägga politisk prestige på hyllan. Vi har ett bra samarbete inom S, C och MP, vi har varit öppna för samarbete och diskussion och avser att fortsätta och utveckla det arbetssättet.

Vi måste komma ihåg varför vi är här, vi är här för att förvalta väljarnas förtroende och att göra vårt absolut bästa för att styra den här kommunen. Kommunens personal är grunden för vår verksamhet och de förtjänar trygghet och stabila arbetsvillkor. Att gå in i semestertider med ovissheten om ens tjänst kanske döms ut som överflödig administration är inte sjysst. Vi kan bättre än så.

Ute och cyklar

Västervik 7 år mellan bilderna. Den övre är från ett reportage i vt om vilken politker som hade mest miljövänlig bil. Jag vann inte för jag hade ingen bil. Men det var också bra skrev tidningen. 😂🙄


Den undre bilden är från i söndags. Nu cyklar barnen själva och vi har fortfarande ingen bil. När vi ska någonstans får vi motion och vi belastar inte miljön. Varje transportsträcka blir en trafiklektion och en rad av intryck och möten. 


Om fler som kan valde cykel istället för bil skulle trafikmiljön, miljön och folkhälsan bli bättre. Kan du bidra?

Jag representerar MP i bl.a. kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med extra ansvar för frågor som rör kultur och fritid.


Jag jobbar bl.a. som dansledare och så bor jag i Västervik med 3 barn och sambo.

Bloggar

Sport

Politikerbloggar