Språkspalten En skjuten älg kan knappast springa omkring i skogen, skriver en läsare. Den antas vara död. Med människor förhåller det sig dock annorlunda, noterar han. Åtminstone numera. Om man tidigare beskrev någon som skjuten så var innebörden att personen i fråga var avliden, skjuten till döds alltså. Nu är det inte säkert. Det är lätt att hitta exempel på hur skjuten beskriver hur någon blivit skadad utan att vara död.

En betydelseglidning har skett och det finns en generationsskillnad i hur orden uppfattas.

Vill man undvika frågan så får man vara mer precis och använda ord som skottskadad, ihjälskjuten och liknande. Det finns däremot inte skäl att hålla fast vid att skjuten nödvändigtvis måste betyda att någon är död.

En annan förändring har en dyster bakgrund. "Skolskjutning" syftade tidigare på skytte i övningssyfte på banor, till skillnad från skytte i fält, berättar Per Sjöswärd i ett mejl. ”Praktisk utbildning i skytte” är den enda definitionen i Svensk ordbok från 2009. Senare ordböcker har också med den innebörd som de flesta antagligen lägger i ordet i dag, det vill säga dödsskjutning på skolor.

Skolskjutning i den äldre betydelsen kallas numera banskjutning, skriver Per Sjöswärd.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se