Insändare Kommunen kanske inte har bevattningsförbud, oaktat detta bör vi kanske ha vissa restriktioner. Vattnet är som vi alla vet inte oändligt, och varje besparad liter är en tillgång.

Jag tycker inte att man ska tvätta sina båtar med dricksvatten, det finns många förklaringar till detta, men behöver knappast belysas här.

För Gästhamnen finns det dessutom enkla och många åtgärder man kan vidtaga, jag kan gärna ge dem tips, samt att det finns gott om ”tvättvatten” alldeles intill båten, eller hur?