Insändare Staden förfulas när Centrumgården ersätts. Det är bra att ett fantastiskt läge i innerstaden tas omhand. Men det är tråkigt att kommunen genom sitt bolag ska bygga så fult. Det är alltid viktigt att bry sig om stadsmiljön och arkitektur, men särskilt i en stadsmiljö som har stora kvaliteter.

LÄS MER: Bygglov för Centrumgården står fast

Utmed Strömsgatan är husen placerade i gränsen till gatan, de flesta är omsorgsfullt gestaltade och omhändertagna, oavsett när de är byggda. Människor tycker nog mer om de äldre nätta gårdsmiljöerna än nyare arkitektur tänker jag och endast det större lamellhuset snett över gatan till Centrumgården bryter mot stadskaraktären.

Husen är i puts eller träpanel, detaljrika eller typiskt för Västervik, utan omfattning runt fönstren. Några är i tegel. Men det finns inget hus som bara är målad betong utan tillstymmelse till arkitektur. Förrän snart. Strömsholmen är speciellt, svårt att jämföra, men här är också en plats att värna. Snälla, rädda något av projektet och stadsmiljön genom att putsa huset och färgsätt fasader och detaljer med vackra kulörer värdiga platsen.