Jag är inte ute efter en beskrivning om regelverket och dess funktion, det vet jag redan. Som politiker är det väldigt lätt att gömma sig bakom ett regelverk. 

Det jag menar är orimligheten att det ska kosta 125 kronor för att åka ett par kvarter, exempelvis från hemmet och till hälsocentralen. Åker jag sjukresa till exempelvis. Linköping eller Karolinska är kostnaden densamma, alltså 125 kronor för enkelresa. 

Peter Wretlund säger att en sjukresa med specialfordon kostar 125 kronor, men det är ju samma fordon som färdtjänsten har.

Jag är inte ute efter gratisresor men jag tycker att priset för sjukresor är orimligt, när det är billigare att åka taxi så ifrågasätter jag riktigheten med kostnadssättningen för sjukresor. 

I Linköping åker man sjukresor via färdtjänsten och betalar 40 kronor, sedan gör kommun och landsting upp resterande kostnad. 

När jag som multisjuk får en kallelse till sjukhuset känner jag mig maktlös, 250 kronor för fram- och återresa och 200 kronor för ett läkarbesök, alltså 450 kronor, väldigt mycket pengar för mig. 

Lägg märke till att läkarbesöket är billigare än resan till och från detsamma. Dessutom bor jag mycket nära sjukhuset. Orimligt!

Jag är mycket nöjd med servicen och bemötandet både på färdtjänsten och inom sjukvården, men jag kommer aldrig att acceptera detta orättvisa regelverk, för mig är det helt enkelt en principfråga.

Jag väljer helt enkelt taxi, då tjänar jag 50 kronor för fram- och återresa. 

Många bäckar små.