Redan i dag är denna parkering fullt upptagen. Biografen, möten på herrgården, verksamheten under biografen, biblioteket. Nästan alla besökare behöver parkeringsplats vid de olika besöken.

Att man tänker på att det ska bli fint är inte fel. Men man får också vara realistisk. Jag har redan påtalat att denna parkering är fullt upptagen redan nu. Till julen kan folk flytta in i äldreboendet. Att man flyttar dit behöver inte betyda att man är utan bil. Kanske det skulle behövas tillgång till garage för några. Om inte, så behövs det förmodligen några parkeringsplatser även för dem. Dessutom behövs parkeringsplatser för besökande. Det behövs redan i dag.

Nu ska det även byggas ny vårdcentral. Då behövs parkeringsplatser för personal och besökande. För personal, fast platser för dem som arbetar på nya vårdcentralen. Dessutom parkeringsplatser för besökande. Där kan man ha tidsgräns. Tror att de flesta vårdbesökare klarar sig med två timmar. Varför två timmar? Jo, för att det inte ska kunna stå bilar som inte ska vara där, och ta upp platser.

Jag vet att det är svårt för dem som ritar och ska försöka göra det fint. Men många gånger glömmer man funktionen. Hur har man tänkt då man tror att man ska kunna ta bort parkeringsplatser och ersätta dem med grönt, då det redan i dag är fullbelagt vid många tillfällen? Jag förmodar att man vill behålla verksamheten i herrgården, biografen och de andra verksamheterna som finns i anslutning till byggnaderna. Vill man inte ha någon verksamhet där? 

Hur tänker man?