Insändare Så har det tyvärr åter blivit dags att uppmana Västerviksbor och besökare att passa på att njuta av vårt vackra vattentorn innan det blir förstört och förfulat genom en otidsenlig tillbyggnad.