Dessvärre är det tydligen så att det fortfarande råder badförbud utanför "Myntbryggan" och vårt fina bad- och soldäck utmed Gamlebyviken. 

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter sträcker sig badförbudet i "Vika" i en rak linje där Fabriksgatan mynnar ut i Gamlebyviken och norrut till Kålgårdsviken. Synd!

Möjligen är det så att kommunens tjänstemän inte hunnit ändra i dokumentet och möjligen är det så att det är fler dokument som inte är uppdaterade efter gällande regler?