Anledningen är att brevinkasten i två trappuppgångar är för smala. Roinne Asp, produktionsområdeschef på Postnord, kallar inkasten för ”råttfällor”.

– Våra brevbärare klämmer sig i dem, och risken är stor för att försändelser skadas när det är trångt.

På fredagen fick de boende ett meddelande från Postnord som sade att om fastighetsägaren inte agerar så slutar posten

Artikelbild

| För smala. Brevinkasten på dörrarna är för smala. Brevbärarna klämmer lätt fingrarna, och post skadas, enligt Postnord.

att delas ut från och med den 20 november. Därefter får de boende bege sig till postterminalen på Albert Tengers väg några kilometer bort.

– Vi har försökt att få kontakt med fastighetsägaren under lång tid, säger Roinne Asp.

Det första påpekandet skickades den tolfte februari. Därefter säger Asp att Postnord upprepade gånger skickat brev till fastighetsägaren, ett mindre privat fastighetsbolag, utan att få något svar.

– Nu ger vi dem en hygglig frist. Kommer de bara in med en plan på hur de ska åtgärda bristerna så kommer vi att fortsätta dela ut post.

Han ser två möjliga lösningar: Antingen lägenhetsdörrar med större inkast, eller att man skaffar sig fastighetsboxar.

Den yttre arbetsmiljön för Postnords anställda har blivit viktigare – det vill säga arbetsmiljön under utdelningsrundorna. I takt med att allt mer av sorteringen görs maskinellt så har utdelningen blivit en större del av brevbärarens arbetsdag. Då har det också blivit viktigt att arbetsmiljön under utdelningen är bra.

– Vi ber våra anställa att de talar om för oss om det finns platser där miljön är dålig. Det kan handla om dåliga inkast eller dålig belysning. Då gör vi ett besök, och därefter försöker vi lösa de problem som upptäcks i dialog med fastighetsägaren. I Västervik har det hittills fungerat väldigt bra, bortsett från just det här fallet, säger Roinne Asp.

När VT når den person som står som styrelseordförande för fastighetsbolaget uppger han att fastigheten sålts. Ny ägare är ett bolag som han äger, men med annan adress. Han menar att posten måste ha gått fel. När VT fortsätter att ställa frågor så säger han att han nåtts av ett brev från Postnord som handlade om brevinkasten. Däremot känner han inte igen att de skulle vara för små.

– Jag lagade ett brevinkast som var trasigt.