Det låter som en kommunal avdelning, men Resurspoolen är en ideell förening. Ordförande Lennart Tildemyr berättar att idén om en förening där volontärer hjälper, och gör andra människor sällskap, har funnits länge.

– Vi pratade om det redan för 20 år sedan.

Då var Västerviks kommun tveksam.

– Man kanske såg föreningen som en konkurrent till hemtjänsten, säger Lennart Tildemyr.

Så är det inte. Han betonar att volontärerna inte ska göra hemtjänstarbete. Det handlar mer om sätta guldkant för personer med behov.

Att föreningen nu blir verklighet beror bland annat på påtryckningar från en annan förening Synskadades förening i Västervik.

– Många av våra medlemmar har svårt att komma ut i samhället. När vi träffat synskadade i Linköping har de pratat om hur bra resurspoolen där är, säger Britt-Marie Törngren, ordförande i Synskadades förening.

Om kommunen varit motsträvig tidigare så är man mer positiv nu. Man har hjälpt till att trycka upp en broschyr som berättar om Resurspoolens verksamhet. Joakim Nyman, utvecklingsledare på socialförvaltningen, säger att det är bara positiv om det finns engagerade frivilliga:

– Vår verksamhet styrs av lagar. Det finns saker som vi inte kan hjälpa till med. Då är det bara bra med ett ideellt engagemang.

Även han nämner verksamheten i Linköping som en positiv förebild.

Föreningen har precis startat. Nu försöker man öka kunskapen i samhället om verksamheten. Man hoppas på fler medlemmar som kan tänka sig att ställa upp som volontärer. En av dem som redan har anmält sig är Kristina Lindgren.

– När jag gjorde det tänkta jag framförallt på äldre. Det finns många som kanske inte har familj och släkt på orten och som känner sig ensamma.

Det finns gränser för vad föreningen ska göra.

– I princip inte sådant som hemtjänsten gör, säger Lennart Tildemyr.

I riktlinjerna talar man också om att volontärerna inte ska ta på sig fall som kräver särskild kompetens som personer med psykiatriska diagnoser, missbruksproblem eller långt gående demens. Man garderar sig också för att den som vill ha hjälp av en volontär kan få vänta ett tag.

– Det gäller att para ihop så att det blir en bra personkemi, säger Lennart Tidemyr.

Som exempel tar han att det blir bättre om man har gemensamma intressen. Är båda musikintresserade blir det mer naturligt att man går på konsert tillsammans.